Bli medlem Ge gåva

Styrelsen för Medelpads Diabetesförening 2024

Kontakta oss i styrelsen om du har frågor eller vill engagera dig i någon fråga

Jan-Åke Vesterlund

Ordförande
070-553 96 52
janakke65@gmail.com

Bengt Svensk

Vice ordförande
076-114 28 84
bgsvensk@gmail.com

Cathrine Svensk

Sekreterare
079-347 91 98
cathrine.svensk50@gmail.com

Sture Westberg

Ledamot
070-275 81 51
westbergarn54@gmail.com

Birgitta Naapanki

Ledamot
070-631 32 96
bitta62nki@gmail.com

Karin Nylen

Ledamot
073-152 94 91
karham5@hotmail.com

Sara Persson

Ledamot
073-035 37 42
sara_persson82@hotmail.com

Mikael Stenberg

Suppleant
070-580 05 41
mikke_42@hotmail.com

Christina Wiklund

Suppleant, kassör
076-101 93 08
christinaforslund@telia.com

Christer Nilsson

Suppleant
070-661 59 49
christer.nilsson66@gmail.com

Senast uppdaterad 21 april 2024