Bli medlem Ge gåva

Enkät diabetessköterskor

Uppföljning av enkät kring diabetesvården i Västernorrlands län, med fokus på arbetssituation, antal patienter med typ 1 och 2, tekniska hjälpmedel och intresse av kontakt och samarbete med oss i Diabetesföreningarna i Västernorrland.

Uppföljningsbrev till Diabetessköterskorna vid sjukhusen samt hälso- och vårdcentralerna i Västernorrlands läns landsting

Först vill vi tacka Er som lagt tid på att besvara enkäten, 70 % är ett bra gensvar tycker vi. Eftersom flera av Er kryssat för önskemål om samarbete med oss, önskemål om broschyrer för medlemskap och ställt frågor kring tänkbart samarbete – men inte angett tillräcklig kontaktinformation – skickar jag uppföljningen till samtliga mottagare. Utifrån bifogad enkätuppföljning med Era svar vill jag kommentera följande, med hänvisning till frågans nummer:

1. Deltidsarbete med många olika varianter är mycket vanligt.

2. Ni har ett mångfacetterat arbete och TIDEN att hinna med allt är en mycket stor bristvara. Diabetes är inte ovanligt bland de asylsökande och genererar mycket tid och energi samt problematik med språk, kultur etc.

3. Deltid eller heltid – oftast eget val!

4. Antalet inskrivna patienter varierar mycket och det är ett känt faktum att typ 2-diabetiker är i majoritet på hälso- och vårdcentralerna medan typ 1-diabetikerna återfinns på sjukhusens medicinmottagningar.

5. Bekräftas att pump och CGM är mest vanligt på medicinmottagningarna, vilket är naturligt eftersom de i huvudsak behandlar typ 1. Den nya tekniken – som ständigt uppdateras – ställer allt högre krav på kompetensutveckling och tid av Er.

6. Att flera önskar kontakt med oss är vi glada för. Några har även nyligen tecknat medlemskap, kanske som resultat av enkäten?!

7. Broschyrer om medlemskap finns att få hos samtliga fyra lokalföreningar. Ni som önskat dessa till Era väntrum, kontakta den lokalförening som ligger närmast.

8. Samarbetsfrågan ligger oss varmast om hjärtat. Ni som idag inte har någon kontakt med oss och funderar kring hur samarbetet kan se ut och vilket mervärde det kan ge, listar jag några exempel:

a) En viktig del i vårt arbete är att sprida information och kunskap om diabetes och om livet med sjukdomen. Diabetesförbundet arbetar hela tiden med att ta fram ny och aktuell information, dels via vår medlemstidning Allt om Diabetes,
dels via webben och tryckta broschyrer, böcker och faktablad.

Ett axplock av dessa är:
Hantera vardagen med typ 2-diabetes, Diabetes i skolan, Diabetes och graviditet/amning, Fina fötter, Motion för dig med typ 2-diabetes, Vad gör du när ditt barn fått typ 1-diabetes, Vad gör du när du fått typ 2-diabetes, Vad äter vi som är vuxna och har diabetes, Bamse och Lill-Mickel = serietidning för barn om typ 1-diabetes.

Samverkan och personligt möte är också viktiga delar i arbetet med att sprida information.

b) Delta i föreläsningar och kurser kring diabetes i dess olika former.

c) Engagemang i olika aktiviteter som augustiläger för barn i Utviksgården, diabetesloppet lördagen  6 maj i Ö-vik, Världsdiabetesdagen 14 november,
utflykter, julkul, barn- och föräldraträffar m.m.

d) Vi har redan bra samarbete med både diabetesmottagningar & hälso- resp. vårdcentraler med bl.a. träffar där vi från lokalföreningen presenterar diabetesförbundet vid utbildning av nydebiterade diabetiker.

e) Några av Er är idag också förtroendevalda i våra styrelser, vilket är ett utmärkt sätt att engagera sig i diabetesarbetet och delge oss professionell insyn av Er erfarenhet.

Till alla Er som önskar knyta kontakt med oss på ett eller annat sätt föreslår vi att Ni i första hand tar kontakt med våra lokalföreningar. Ni som angett Era mailadresser i svaren kommer även att få denna uppföljning via epost från undertecknad.

Ser fram emot ett givande och trevligt samarbete med Er hälsar

Lars-Gunnar Lundin, enkätansvarig

Håvgatan 13
89160 Örnsköldsvik
mobil:   070-340 67 40
e-post: larsgunnarlundin@gmail.com

Länk:     Enkätsvar diabetessköterskor

Senast uppdaterad 31 mars 2017