Bli medlem Ge gåva

Verksamhetsplan 2021

Årsmöte 2021-03-17

Sedvanliga årsmöteshandlingar

Dagnygruppen

Träffas onsdagar jämn vecka klockan 13,00-15.10 .Den är pausad under Corona-pandemin. Lokal Teliahuset nedre plan.

Barn och ungdomsverksamhet

Ett läger anordnas 9-11 septemner 2021 på Medlefors genom Länsföreningen.

Bingolotto

Säljs löpande under året genom Kurt Gärtner.

Kontakta gärna : kurt.gartner@hotmail.com eller 070 5739117.

Senast uppdaterad 19 maj 2021