Bli medlem Ge gåva

Om oss

Diabetesföreningen Västerbotten är en regional samverkansorganisation som består av de fem lokala föreningarna i länet. Den som är medlem tillhör någon av dessa föreningar, oftast den som ligger närmast din ort.

Organisation

Diabetesförbundet är en medlemsstyrd organisation som bygger på demokratiska värderingar samt respekt för alla människors lika värde. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Förbundet och dess anslutna föreningar ska som funktionsrätts-organisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Diabetesförbundet och dess regionala och lokala föreningar organiseras enligt klassisk svensk föreningsdemokrati, där alla medlemmar får vara med och besluta.

De lokala föreningarnas årsmöten består av alla deras medlemmar. Dessa årsmöten utser ombud till regionföreningens årsmöte, som är regionföreningens högst beslutande organ. Detta årsmöte utser regionföreningens styrelse, som sköter och planerar regionföreningens verksamhet under året.

Bli medlem

Bli medlem

Vi slår hål på myter och fördomar, ger stöd åt forskning och påverka beslutsfattare. Vi sprider kunskap för den som lever med diabetes och blir en mötesplats för människor i samma situation.Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. 

Bli medlem

Stadga

Här finner du stadgan som gäller för Svenska Diabetesförbundet. Stadgan antogs den 19 maj 2012 vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma och reviderades vid riksstämman 22-24 maj 2015. 

Läs mer om Stadga
Senast uppdaterad 16 augusti 2021