Bli medlem Ge gåva

Bidrag lägerverksamhet

Barn och unga som är medlemmar i Västra Värmlands Diabetesförening har möjlighet att ansöka om bidrag för deltagande i läger som arrangeras av eller i samarbete med Diabetesförbundets föreningar.

Västra Värmlands Diabetesförening har en vilja att ge ekonomiskt bidrag till barn/ungdomar upp till 19 år med diabetes. Syftet med bidraget är att under lättsamma former öka deltagarnas kunskaper om och motivation för egenvård, att socialt och psykologiskt underlätta för deltagarna att leva med sin diabetes och att bidra till att den sökandes medicinska värden på sikt förbättras eller bibehålls. Föreningen ger ett ekonomiskt stöd om 75 % av deltagaravgift eller motsvarande för deltagande i läger, kurs eller liknande aktivitet. Bidraget är maximerat till 5 000 kr per mottagare.

För att eventuellt bidrag ska beviljas gäller följande övergripande principer:

  • Den sökande ska ha varit medlem i Västra Värmlands Diabetesförening i minst (1år).
  • Arrangemanget ska arrangeras av, eller i samarbete med, Svenska Diabetesförbundet (inkluderar läns- och lokalföreningar).
  • Föreningen har rätt att neka utbetalning om dess ekonomiska situation ej tillåter detta.
  • Ansökan ska ske skriftligen via ansökningsblanketten.

OBS! Vi har beslutat att tills vidare betala 100 % av deltagaravgiften och att lätta på kravet om medlemsskap i ett år. Att betala ett års medlemsskap i samband med ansökan är tillräckligt för att uppnå kraven. 

Ladda ner ansökningsblanketten (pdf, öppnas i nytt fönster). 

Senast uppdaterad 10 februari 2022