Bli medlem Ge gåva

Nyköpingsortens diabetesförening -Styrelse 2022

Hans Hedengren

Ordförande 

076-7974068

hasse.hedengren@hotmail.se

Britt-Marie Augustsson

Vice ordförande                                    

Annika Hellström

Sekreterare                                                                  

Gunilla Johansson

Kassör                                  

Övriga ledamöter:

Ingrid Karlsson

Gert Pettersson

Monica Pettersson

Suppleanter


Ulla Ahlstrand

Berit Jansson

Birgitte Isaksson

 

 

 

Senast uppdaterad 18 oktober 2022