Bli medlem Ge gåva

Styrelsen

Kontakta oss gärna om du vill vara med och påverka, engagera dig, har förslag eller frågor till styrelse.

2021- 2022 består Diabetesföreningen Uppsala m o av följande personer:

Christine Strömbom

Ordförande                                                                                                            
 mobil 0707463544 

christinelinkan@hotmail.com                                                                           

Helena Wall 

Sekreterare
helenawall595@gmail.com

Inger Eriksson

Kassör 

inger.eriksson1@bredband.net

 

Rolf Kärne

Ledamot, valberedning och kontaktperson för medlemsregistret   

 rolfkarne@gmail.com

Veronika Malm

ledamot

Christina Lundin

ledamot

Angelika Ebert

ledamot

Elisabeth Eriksson Lundqvist

ersättare

Leif Sandberg

ersättare

Senast uppdaterad 19 maj 2021