Bli medlem Ge gåva

Medlemskap

Diabetesföreningen Enköping Håbo erbjuder idag tre typer av medlemskap. Välkommen som medlem till oss!

Huvudmedlem

Årsavgiften för medlemskap i föreningen är 350 kronor. I avgiften ingår Svenska Diabetesförbundets tidning Allt om Diabetes som utkommer sex gånger per år. Tillgång till våra medlemsförmåner.

Supportmedlem

För enbart stödjande medlem, är avgiften 175 kronor per år och då ingår inte Diabetestidningen. Däremot ingår deltagande i våra aktiviteter som anordnas av lokalföreningen.

Barnmedlem

 100 kr per år. Gäller för dig som är upp till 17 år.

Tidningen Allt om Diabetes

Allt om Diabetes

Allt om Diabetes innehåller senaste nytt om diabetes, om forskning, om nya hjälpmedel och behandlingsmetoder. Den tar upp aktuella vård- och samhällsfrågor som rör människor med diabetes och deras närstående, men speglar också "vanliga människors" vardag och hur de klarar av sin egenvård.

Som medlem får du tidningen sex gånger per år.

Läs mer om Tidningen Allt om Diabetes
Senast uppdaterad 14 april 2019