Bli medlem Ge gåva

Information

Dialogmöte kring ”nya” regelverket 5 april 2022 Inledning Dialogmöte kring ”nya” regelverket 5 april 2022 Inledning Denna presentation hölls vid ett dialogmöte den 5 april 2022. Presentationen går övergripande igenom varför olika handlingar efterfrågas, samt vilka guider och lathundar som tagits fram som stöd för förtroendevalda. Agenda • Inledning • Bakgrund: Varför efterfrågas handlingar? • Vilka handlingar skall skickas in och varför? • Nationella aktivitetsfonden • Vad händer om handlingar inte skickas in? • Frågor • Avslutning Årsmöteshandlingar Bakgrund: Varför efterfrågar vi handlingar? • Vi efterfrågar handlingar om de behövs för: • Att kunna utföra beslut fattat av Riksstämman. • Att vi har krav på oss från tillsynsorganisationer. • Att det finns ett behov från föreningarna. Vilka handlingar skall skickas in och varför? • Verksamhetsberättelse • För att se att föreningen har verksamhet – krav från Socialstyrelsen. • Ekonomisk berättelse & Engagemangsbesked • Ekonomisk berättelse – stadgan har krav på att bokföring sker. • Engagemangsbesked – för föreningens revisor, samt stöd vid byte av styrelse. • Revisionsberättelse • Stadgan har krav, även stöd för förbundets revisorer som skall intyga antal föreningar. • Årsmötesprotokoll • Underlag för den demokratiska ordningen, samt för central arkivering. • Uppgifter om föreningen • För att förbundet, och medlemmarna, skall veta hur de skall kontakta föreningen och vilka som sitter i styrelsen. • Föreningsföreskrifter • För att medlemmarna skall veta den demokratiska ordningen, samt för central arkivering. Praktiska exempel • Följande situationer har inträffat: • Föreningens styrelse vet inte vilken bank föreningen har – efterfrågat uppgift om bank från förbundet. • Årsmötesprotokoll har försvunnit – efterfrågat centralt arkiverad kopia. • Varken medlemmar eller förbundet hade aktuella kontaktuppgifter till föreningen – gick inte att kontakta styrelsen i föreningen. • Medlemmar undrar när och hur det kallas till årsmöte, samt hur de kan lämna in motioner – behövde kopia på föreningsföreskift. Stöd till förtroendevalda • Stöd, guider och lathundar finns på webbsajten; • Inför årsmöte: https://www.diabetes.se/arsmote • Förbundet och föreningarnas gemensamma stadga: https://www.diabetes.se/stadga • Information till förtroendevalda: https://www.diabetes.se/fortroendevald Nationella aktivitetsfonden Nationella aktivitetsfonden för lokalföreningar • Riksstämmobeslut att införa nationell aktivitetsfond. • Sista ansökningsdag för 2022 är 30 april. • Förutsättning är att efterfrågade årsmöteshandlingar är inskickade senast 30 april. • Mer information: https://www.diabetes.se/nationell-aktivitetsfond Vad händer om... ...handlingar inte kommer in i tid? • Externa parter, exempelvis Socialstyrelsen, har strikta deadlines för ansökan om statsbidrag. Våra deadlines sätts för att förbundet och revisorerna skall hinna gå igenom handlingar samt skicka in ansökan till Socialstyrelsen i tid. • Kommer handlingar in sent så går förbundet miste om bidrag och kan inte genomföra verksamhet, inkl. stöd till föreningar. ...handlingar inte kommer in i tid? • Handlingarna ligger till grund för Diabetesförbundets påverkansmöjligheter. • Uppfyller vi inte kraven för statsbidrag förlorar vi även vårt medlemskap i Funktionsrätt Sverige – då förlorar vi även vår möjlighet att sitta i råd och referensgrupper där vi kan påverka beslutsfattare i frågor som är viktiga för våra medlemmar. ...förtroendevalda inte skickar in handlingar? • Förbundsstyrelsen äger enligt stadgan rätt att ta ut en avgift från föreningen. • Medlemmarna kan avslå ansvarsfrihet för föreningen styrelse och kräva ersättning. • Förbundsstyrelsen äger enligt stadgan rätt att begära ekonomisk kompensation för bidrag som förbundet går miste om. • Medlemmarna kan avslå ansvarsfrihet för föreningen styrelse och kräva ersättning. • Medlemsavgifter betalas inte ut till föreningen. • Värnar om medlemmarnas pengar eftersom det inte går att säkerställa vem pengarna betalas ut till utan uppgifter från föreningen. Frågor? Det finns inga dumma frågor Har ni frågor eller funderingar – hör av er till förbundskansliet. Saknar ni guider/lathundar, eller önskar förtydliganden – hör av er så vi kan skapa/uppdatera stödmaterial. Information till förtroendevalda • På webbsajten finns information till förtroendevalda; • Förbundsbladet: https://www.diabetes.se/forbundsblad • Guide för att redigera föreningens sida på webbsajten: https://www.diabetes.se/lokal-redaktor • Söka lägerbidrag: https://www.diabetes.se/lagerbidrag • Lista över läger som anordnas: https://www.diabetes.se/diabeteslager Tack för idag! Denna presentation hölls vid ett dialogmöte den 5 april 2022. Presentationen går övergripande igenom varför olika handlingar efterfrågas, samt vilka guider och lathundar som tagits fram som stöd för förtroendevalda. Agenda • Inledning • Bakgrund: Varför efterfrågas handlingar? • Vilka handlingar skall skickas in och varför? • Nationella aktivitetsfonden • Vad händer om handlingar inte skickas in? • Frågor • Avslutning Årsmöteshandlingar Bakgrund: Varför efterfrågar vi handlingar? • Vi efterfrågar handlingar om de behövs för: • Att kunna utföra beslut fattat av Riksstämman. • Att vi har krav på oss från tillsynsorganisationer. • Att det finns ett behov från föreningarna. Vilka handlingar skall skickas in och varför? • Verksamhetsberättelse • För att se att föreningen har verksamhet – krav från Socialstyrelsen. • Ekonomisk berättelse & Engagemangsbesked • Ekonomisk berättelse – stadgan har krav på att bokföring sker. • Engagemangsbesked – för föreningens revisor, samt stöd vid byte av styrelse. • Revisionsberättelse • Stadgan har krav, även stöd för förbundets revisorer som skall intyga antal föreningar. • Årsmötesprotokoll • Underlag för den demokratiska ordningen, samt för central arkivering. • Uppgifter om föreningen • För att förbundet, och medlemmarna, skall veta hur de skall kontakta föreningen och vilka som sitter i styrelsen. • Föreningsföreskrifter • För att medlemmarna skall veta den demokratiska ordningen, samt för central arkivering. Praktiska exempel • Följande situationer har inträffat: • Föreningens styrelse vet inte vilken bank föreningen har – efterfrågat uppgift om bank från förbundet. • Årsmötesprotokoll har försvunnit – efterfrågat centralt arkiverad kopia. • Varken medlemmar eller förbundet hade aktuella kontaktuppgifter till föreningen – gick inte att kontakta styrelsen i föreningen. • Medlemmar undrar när och hur det kallas till årsmöte, samt hur de kan lämna in motioner – behövde kopia på föreningsföreskift. Stöd till förtroendevalda • Stöd, guider och lathundar finns på webbsajten; • Inför årsmöte: https://www.diabetes.se/arsmote • Förbundet och föreningarnas gemensamma stadga: https://www.diabetes.se/stadga • Information till förtroendevalda: https://www.diabetes.se/fortroendevald Nationella aktivitetsfonden Nationella aktivitetsfonden för lokalföreningar • Riksstämmobeslut att införa nationell aktivitetsfond. • Sista ansökningsdag för 2022 är 30 april. • Förutsättning är att efterfrågade årsmöteshandlingar är inskickade senast 30 april. • Mer information: https://www.diabetes.se/nationell-aktivitetsfond Vad händer om... ...handlingar inte kommer in i tid? • Externa parter, exempelvis Socialstyrelsen, har strikta deadlines för ansökan om statsbidrag. Våra deadlines sätts för att förbundet och revisorerna skall hinna gå igenom handlingar samt skicka in ansökan till Socialstyrelsen i tid. • Kommer handlingar in sent så går förbundet miste om bidrag och kan inte genomföra verksamhet, inkl. stöd till föreningar. ...handlingar inte kommer in i tid? • Handlingarna ligger till grund för Diabetesförbundets påverkansmöjligheter. • Uppfyller vi inte kraven för statsbidrag förlorar vi även vårt medlemskap i Funktionsrätt Sverige – då förlorar vi även vår möjlighet att sitta i råd och referensgrupper där vi kan påverka beslutsfattare i frågor som är viktiga för våra medlemmar. ...förtroendevalda inte skickar in handlingar? • Förbundsstyrelsen äger enligt stadgan rätt att ta ut en avgift från föreningen. • Medlemmarna kan avslå ansvarsfrihet för föreningen styrelse och kräva ersättning. • Förbundsstyrelsen äger enligt stadgan rätt att begära ekonomisk kompensation för bidrag som förbundet går miste om. • Medlemmarna kan avslå ansvarsfrihet för föreningen styrelse och kräva ersättning. • Medlemsavgifter betalas inte ut till föreningen. • Värnar om medlemmarnas pengar eftersom det inte går att säkerställa vem pengarna betalas ut till utan uppgifter från föreningen. Frågor? Det finns inga dumma frågor Har ni frågor eller funderingar – hör av er till förbundskansliet. Saknar ni guider/lathundar, eller önskar förtydliganden – hör av er så vi kan skapa/uppdatera stödmaterial. Information till förtroendevalda • På webbsajten finns information till förtroendevalda; • Förbundsbladet: https://www.diabetes.se/forbundsblad • Guide för att redigera föreningens sida på webbsajten: https://www.diabetes.se/lokal-redaktor • Söka lägerbidrag: https://www.diabetes.se/lagerbidrag • Lista över läger som anordnas: https://www.diabetes.se/diabeteslager Tack för idag!

Senast uppdaterad 6 april 2022