Bli medlem Ge gåva

RDF deltar på Hälsans dag

22 oktober 2022 10:00 — 14:00
Plats : Folkets Hus Norrtälje
Organisatör :

Roslagens Diabetesförening är med på Hälsans dag som är ett samarrangemang av NHS-NORRTÄLJE FUNKTIONSHINDERFÖRENINGARS SAMORGANISATION där alla medlemsföreningar är med för visa upp sina verksamheter för kommunens invånare

Senast uppdaterad 17 augusti 2022