Bli medlem Ge gåva

Föreläsning

12 maj 2022 18:00 — 19:30
Plats : Mellangatan 1, Göteborg/Även digitalt via ZOOM
Organisatör : Göteborgs Diabetesförening

PATIENTERNAS AUTONOMI OCH PROFESSIONERNAS AUKTORITET eller – Vad bestämmer jag och vad bestämmer vården?

Vi bjuds på några etiska reflektioner utifrån att leva med en kronisk sjukdom. Föreläsningen hålls av Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst, och f d sakkunnig i SMER– Statens medicinsk-etiska råd.

Anmälan till kansliet senast 9 maj.

Senast uppdaterad 15 februari 2022