Bli medlem Ge gåva

Årsmöte

24 mars 2022 18:00 — 20:00
Plats : Digitalt och Mellangatan 1
Organisatör : Göteborgs Diabetesförening

Torsdag den 24 mars håller vi årsmöte kl. 18.00.

Mötet hålls digitalt via Zoom och om smittläget tillåter även fysiskt på Mellangatan 1. Anmäl dig via mail info@diabetesgbg.se

Mera info på vår hemsida diabetesgbg.se och på Facebook

Senast uppdaterad 31 januari 2022