Bli medlem Ge gåva

Samtalsgrupp Barn diabetes 1

28 februari 2024 18:00 — 19:30
Plats : Träffpunkt Simonsland Borås
Organisatör : Diabetesföreningen i Borås m o

Onsdagar 28 febr, 20 mars, 24 april

Under våren startar vi upp en samtalsgrupp som sträcker sig över tre tillfällen. Du som anmäler dig kommer att ingår i en sluten grupp som över en fika diskuterar olika dilemman man kan stå inför med att vara förälder till barn med typ 1 diabetes.

Anmälan till:   diabetesforeningen.boras@hotmail.se

Senast uppdaterad 14 januari 2024