Bli medlem Ge gåva

Samtalsgrupp Diabetes 2

20 februari 2024 18:00 — 19:30
Plats : Träffpunkt Simonsland Borås
Organisatör : Diabetesföreningen i Borås

Tisdag 20 febr, 19 mars, 16 april

Under våren startar vi upp en samtalsgrupp som sträcker sig över tre tillfällen. Du som anmäler dig kommer att ingå i en sluten grupp som över en fika diskuterar olika dilemman man kan uppleva kring typ 2 diabetes.

Anmälan till:   diabetesforeningen.boras@hotmail.se

Senast uppdaterad 14 januari 2024