Bli medlem Ge gåva

Årsmöte

16 mars 2022 18:00 — 20:00
Plats : Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås
Organisatör : Diabetesföreningen i Borås m o

Årsmöte

Välkomna på årmötet onsdagen den 16 mars kl 18. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars och skickas till Jens Hall, e-post: jens.hall74@gmail.com. Samling vid entrén. Ingen anmälan!

Senast uppdaterad 31 augusti 2022