Bli medlem Ge gåva

Verksamhet

Delta i forskningsprojekt

Göteborgs Universitet planerar ett projekt med förbättrat psykosocialt stöd för personer som lever med eller nära någon som har diabetes typ 1. 

En del av projektet är att två konsulenter ska genomföra en förstudie för att ta reda på behovet och hur personer i olika livs/sjukdomsfaser av diabetes typ 1 tänker kring psykosocialt stöd och kamratstöd.

Studien söker nu unga vuxna och/eller föräldrar till barn med diabetes typ 1 som är intresserade av att bli intervjuade.

Kontakta Helena Hörder, Göteborgs Universitet, för mer information. helena.horder@gu.se 

Senast uppdaterad 15 mars 2018