Bli medlem Ge gåva

Om oss

Föreningen ordnar aktiviteter som medlemsträffar med aktuella ämnen i ovanstående kommuner, internationella diabetesdagen, julfest, medlemsträffar, friskvård, barn- och föräldraaktiviteter.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL:

Föreningen är ansluten till Diabetesförbundet och har till ändamål att tillvarata diabetikers intressen.
Föreningen verkar särskllt för;

  • att sprida kunskap om diabetes
  • att verka för ökad publicitet om diabetes
  • att hos lokala mynigheter och insutioner företräda personer med diabetes
  • att främja diabetikernas socialmedicinska intressen
  • att samarbeta med organisationer med liknande intressen
  • att stödja vetenskaplig forskning kring diabetes

Föreningen är religöst- och partipolitiskt obunden!

Senast uppdaterad 6 mars 2017