Bli medlem Ge gåva

Vårt arbete

Diabetesföreningen i Skåne län består av de till Svenska Diabetesförbundet anslutna lokalföreningar som finns i Skåne län och skall fungera som samarbetsorgan för dessa föreningar

Ändamål

Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar ska som handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Skåne läns specifika uppgifter:

  • Att inom sitt verksamhetsområde samordna och bedriva sådan verksamhet som de anslutna lokalföreningarna önskar bedriva
  • Att delta i samråd med andra länsföreningar i gemensamma frågor ( § 11 a )
  • Att på länsplanet samarbeta med organisationer med likartad inriktning (§3 st.4)  

Uppgifter därutöver:

  • Att inom länet samordna och genomföra intressepolitiskt påverkansarbete gentemot sjukvårdens huvudman, i linje med Svenska Diabetesförbundets stadga
  • Att samordna och genomföra läger för barn och ungdomar
  • Att samordna och genomföra adekvata utbildningar för medlemmarna
  • Att aktivt arbeta för att ungdomar engageras i Svenska Diabetesförbundets ungdomsverksamhet
Senast uppdaterad 17 februari 2020