Bli medlem Ge gåva

Verksamhet

Södra skånes Diabetesfören

Namn

Palmstadens Diabetesförening bildades december 2011 i Trelleborg. Mars 2015 tillkom Österlens Diabetesförening. Mars 2017 beslutades om ett namnbyte till Södra Skånes Diabetesförening .

Verksamhet

Anordnar månadsträffar med föredragshållare inom diabetes och dess följdsjukdomar. Vi har även föredrag inom andra intressanta ämne samt underhållning. Vi jobbar även med att driva frågor vidare till beslutsfattarna för att förbättra villkoren för de som drabbats av sjukdomen..

Medlem

Medlem blir man här på vår hemsida eller så kontaktar du vår medlemsansvarig John-Erik Olsson 070-601 94 52.

Bli medlem här redan idag!

Även familjemedlemmar är välkomna som medlemmar till en nedsatt avgift.

Kontakt

Ordförande: Joachim Johansson 0705-94 95 92
Sekreterare: Gerd Mårtensson 0410-404 94
Kassör: John-Erik Olsson 070-601 94 52
E-post: diabetes@sydmail.se

 

Senast uppdaterad 22 april 2017