Bli medlem Ge gåva

Barn & Familjegruppen

Mellanskånes Diabetesförening i samarbete med diabetesföreningarna Skåne satsar på barn- och familjeverksamhet i syfte:

Att skapa mötesplatser för barn med diabetes och deras familjer.

Att de får uppleva att de inte är ensamma i sin situation.

Att kunna mötas under enkla former och få ta del av varandras kunskaper och erfarenheter samt få information om nyheter på området.

 

Vad gör vi?                                              

Ordnar träffar där vi kan dikutera, utbyta erfarenheter, leka och ha trevligt tillsammans.Barn- och Familjegruppen försöker variera aktivitet och plats. Du får gärna höra av dig med förslag på aktivitet och själv anordna denna eller med hjälp av oss.

Ordnar läger under en helg gör vi vartannat år. Detta är för hela familjen. Där kan alla få träffa diabetessköterska och dietist. Få se nyheter från olika läkemedelsföretag och ges möjlighet att få information kring diabetes. Få bli bortskämda med att gå till dukat bord, delta i ordnade och spontana aktiviteter eller bara ta det lugnt.

TILLSAMMANS ÄR DET ROLIGARE!!

Senast uppdaterad 26 januari 2023