Bli medlem Ge gåva

Mellanskåne

Vision

 • Mellanskånes Diabetesförenings vision är att göra det lättare att leva med diabetes.
 • Vi ska stärka vår förening genom att öka vårt medlemsantal.
 • För att nå visionen arbetar vi långsiktigt med påverkansarbete, kunskapsspridning, att möjliggöra mötesplatser för erfarenhets- och åsiktsutbyte och gemenskap.

Mål

 • Mellanskånes Diabetesförening ska arbeta för att öka kunskapsnivån om diabetes i samhället och inspirera till möjliga vägar för ett bra liv med diabetes.
 • Föreningen ska vara en opinionsbildare som får genomslag i frågor som rör diabetes, livskvalitet och villkor i samhället.
 • Föreningen ska anordna föreläsningar, erbjuda studiecirklar och skapa mötesplatser. 

Syfte

 • Vi vill göra det lättare att leva med diabetes. Därför vill vi samla människor med diabetes och anhöriga i en stark organisation, som kan påverka i vården, i samhället och genom bidrag till forskning.
 • Ett bra liv med diabetes förutsätter kunskap och utbildning för att kunna sköta sin egenvård och kunna ta sitt ansvar för sjukdomen.

Ta chansen att träffa andra som lever med diabetes. Vi arrangerar möten och aktiviteter för den som vill utbyta erfarenheter eller bara umgås. 

Vill Du hjälpa till vid olika arrangemang och aktiviteter?

För mer information maila! 

 

Följ oss på facebook

https://www.facebook.com/groups/mellanskanesdiabetesforening/

https://www.facebook.com/mellanskanesdiabetesforening/

Onsdagen 31 maj bjuder Mellanskånes diabetesförening in till bussutflykt för alla medlemmar i Skåne oavsett vilken ort du bor på.

Se mer information i vårt lokala blad via vår hemsida https://diabetesskane.se/

Kontakt

 • c/o: Jenny Fransson
 • Adress: Backavägen 12
 • 268 68 Röstånga
 • Telefon: 0704683358
 • Epost: mellanskane@diabetes.se
Senast uppdaterad 23 januari 2024