Bli medlem Ge gåva

Verksamhet

Välkommen till våra aktiviteter! Oavsett om du är medlem eller inte är du välkommen att delta, men givetvis är du alltid välkommen att stödja vårt viktiga arbete som medlem. Passa på att ta med dig en kamrat som också kan bli medlem så att vi kan bli ännu starkare! Vi finns också på Facebook www.facebook.com/hbgdiabetes Titta gärna i kalendern för att se vad som sker i vår förening. Vill du också engagera dig i verksamheten? kontakta oss via e-post helsingborg@diabetes.se eller ring någon i styrels

Vår Verksamhetsplan
Vision – En stark förening som gör det lättare att leva med Diabetes.
Den övergripande visionen är hämtad från förbundet och anpassad till lokal nivå.
I kommunikation kan den kortare versionen ”Gör det lättare att leva med diabetes” användas.
Perspektiven för 2017 års verksamhetsplan är följande:

Interna perspektiv:                                  Externa perspektiv:
Kompetens och interna processer             Medlemsnytta
Finansiering                                                  Påverkan
                                                                        Dialog med medlemmarna
 
*Fortsätta utveckla styrelsens kompetens genom att ta del av utbildning som erbjuds.

* Utveckla styrelsearbetet genom tydlig arbetsfördelning och delegation.

* Ta del av forskning inom diabetesområdet.

*Utgivning av Nyhetsbrev minst 4 ggr/år.

* Satsa mer på Ung Diabetes genom att sprida information och utbyte av erfarenheter i nätverk Skåne.

* Satsa på"Livet med diabetes" ett diskussionsforum på Ringstorpsgården för att möta våra medlemmar i en social och positiv samvaro.

*Delta i Världsdiabetesdagen och HX-festivalen för att sprida information om diabetes och föreningens verksamhet.

*Stötta aktiviteter för barn och ungdomar, genom ex. läger.

*Bjuda in till tematräffar som kan stimulera till en bättre vardag med diabetes

*Bemanna kansliet några timmar varje vecka så att medlemmar kan få kontakt med styrelsen.

*Att öka arbetet med att påverka olika beslutsfattare som rör diabetesfrågorna i föreningens upptagningsområde.

* Genom goda relationer med sponsorer få hjälp med finansiering av olika aktiviteter, utan att göra avkall på föreningens integritet.

*Följa upp och utvärdera föreningens olika aktiviteter och därigenom säkra en ökad

Senast uppdaterad 18 december 2016