Bli medlem Ge gåva

Styrelsen

Styrelsen består av följande.

   Ordförande

   Ulf Karlsson 0702720210 13.karlsson@telia.com

   Kassör

  Marianne Segerstedt 0703140691 marianne.segerstedt@yahoo.se

   Sekreterare 

  Tord Eliasson   0730617993 tord.g.eliasson@telia.com

  Övriga ledamöter

  Bo Sjöberg 0730450006 bosjoberg53@gmail.com

   Donald Lind 0705592274 donald.lind@telia.coom

  Gunnar Lundqist 0709741994 dunnarlundqvist155@gmail.com

  Kurt Bergvall  0705394945   kurt.bergvall@outlook.com

  Bo Vikman 0708621984 a.b.wikman@gmail.com

 

   

 

 

Senast uppdaterad 9 april 2023