Bli medlem Ge gåva

Diabetesföreningen i Luleå

Styrelse 2018

Ordförande Gun-Britt Sundin 070-559 58 75
Kassör Sven Georén 070-531 09 91
Sekreterare Fanny Lundkvist 076-105 32 32
V. Ordförande Anton Niemi 076-103 92 84
Ledamot Monica Johansson-Juntti 076-114 77 60
Ledamot Berith Lindmark 070-688 33 47
Ledamot Majbritt Renberg 070-626 73 96
Ledamot Annette Ylitalo 070-356 11 90
Senast uppdaterad 23 mars 2018