Bli medlem
Forskning

Verksamhetsinformation

Information till föreningar och förtroendevalda avseende lokala möten under utbrottet av det nya coronaviruset (Covid-19).

Årsmöten för lokal- och länsföreningar

Förbundsordförande Thomas Löfvenius, har beslutat att på grund av rådande omständigheter kring det nya Coronaviruset Covid-19 ge anstånd för årsmöten. För årsmöten i Lokalföreningar gäller det nya datumet 30 april 2020 och för Länsföreningar nytt datum 31 maj 2020.

Socialstyrelsen har i mitten av april meddelat följande gällande ansökan om statsbidrag: "Under rådande omständigheter ska bidragsansökningar skickas in i vanlig ordning och i rätt tid."
Med anledning av detta är det fortsatt viktigt att, med hänsyn till gällande riktlinjer hålla de årsmöten som planerats med de datum som vi kommunicerat.

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya föreskrifter och där tas bland annat årsmöten för ideella föreningar upp:
• Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Läs mer här

Vi inser naturligtvis begränsningarna i detta och kommer därför inom kort att informera er om möjliga digitala lösningar för att underlätta genomförande av årsmöten.

Obs! Kompletta möteshandlingar ska skickas, helst inskannade per mail, så snart mötet avslutats för att förbundskansliet inte ska få problem med ansökan om statsbidrag.

Information om vilka handlingar vi behöver få in hittar ni här: https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/infor-arsmote/

Vi vill också påminna om att årsmötena ska hållas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller vid tidpunkten för mötet och att man nogsamt tar i beaktande mötesdeltagares hälsa och oro. Överväg alternativa mötesformer såsom telefonmöte, skype etc för de deltagare som inte kan eller bör närvara fysiskt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Praktiska frågor om årsmöten för lokal- och länsföreningar besvaras av Tomas Paulsson: tp@diabetes.se 

Förbundskonferens maj 2020

Förbundsstyrelsen har den 21 mars 2020 tagit beslut att ställa in Förbundskonferensen 2020, den kommer inte att skjutas upp utan utgår i sin helhet. Det är mycket tråkigt att behöva ställa in, men med tanke på rådande pandemi samt Folkhälsomyndigehtens råd och rekommendationer är vi överens om att det är det enda rätta och hoppas på er förståelse.

Mer information finns på sidan Förbundskonferens

Senast uppdaterad 16 april 2020