Bli medlem Ge gåva

Nominering till Riksstämman 2024

Alla medlemmar har rätt att nominera personer till olika förtroendeuppdrag.

När skall nomineringarna vara inne?

Nomineringar ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 januari 2024.

Vem kan nominera?

Nominering kan lämnas av anslutna föreningar och av enskilda medlemmar.

Vem kan bli nominerad?

Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i organisationen och har betalt fastställd medlemsavgift samt har blivit nominerad till uppdraget i rätt tid.

Vilka förtroendeuppdrag kan man nominera till?

Följande förtroendeuppdrag går det att nominera personer till:

  • Förbundsordförande
  • Ledamot i förbundsstyrelsen
  • Förtroendevald revisor
  • Förtroendevald revisorsersättare

Ledamöter till Valberedningen (förslag lämnas på stämman, en ledamot per Distrikt)

Jag har frågor om förtroendeuppdrag, vem vänder jag mig till?

Om du vill ha mer information om vad de olika förtroendeuppdragen innebär kan du kontakta Valberedningens representant i ditt Distrikt.

Du hittar Valberedningen och deras kontaktuppgifter här »

Hur skickar jag in min nominering?

Sista dag att nominera är den 31 januari 2024. Skicka in dina nomineringar till Förbundsordförande, Ledamot i förbundsstyrelsen samt Förtroendevald revisor och ersättare via formuläret nedan. 

Senast uppdaterad 23 januari 2024