Bli medlem Ge gåva

Nominerade inför Riksstämma 2024

Följande personer har nominerats till förtroendeuppdrag.

Nedan listas de personer som ställer upp för omval, de som nominerats till förtroendeuppdrag och Valberedningens förslag:

Står till förfogande för omval

Följande personer har meddelat att de står till förfogande för omval inför Riksstämman 2024.

Styrelseledamöter
Margareta Bensow Bacos
Maria Holmgren
Ove Nilson
Jan-Åke Vesterlund

Revisorer
Anci Lundström
Anderas Falck

Nomineringar

Följande personer har nominerats till förtroendeuppdrag inför Riksstämman 2024 och bekräftat att de står till förfogande.

Förbundsordförande

Namn Förening
Björn Ehlin Diabetesföreningen Norra Älvsborg

Styrelseledamöter

Namn Förening
Ove Nilson  Norrköpings Diabetesförening med omnejd
Louise Granlund   Diabetesföreningen i Uppsala med omnejd
Lena Jonsson Diabetesföreningen i Norra Hälsingland
Lennart Ivarsson  Hufvudstadens Diabetesförening
Torbjörn Trygg Linköpings Diabetesförening
Jan-Åke Vesterlund Medelpads Diabetesförening
Maria Holmgren Umeå Diabetesförening med omnejd

 

 

Revisorer

Namn Förening
   
   

 

 

Revisorersättare

Namn Förening
   
   

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag presenteras fredagen den 19 april 2024.

Förbundsordförande

Namn Förening
 Björn Ehlin                      Diabetesföreningen Norra Älvsborg
   

 

 

Styrelseledamöter i bokstavsordning

Namn Förening
 Margareta Bensow Bacos  Diabetesföreningen i Halmstad-Laholm-Hylte
 Jonas Bergstedt Umeå Diabetesförening med omnejd
Louise Granlund  Diabetesföreningen i Uppsala med omnejd
Maria Holmgren Umeå Diabetesförening med omnejd
Lennart Ivarsson Hufvudstadens Diabetesförening
Lena Jonsson   Diabetesföreningen i Norra Hälsingland
Jenny Livstedt Hufvudstadens Diabetesförening
Ove Nilson Norrköpings Diabetesförening med omnejd
Torbjörn Trygg Linköpings Diabetesförening
Jan-Åke Vesterlund                  Medelpads Diabetesförening

 

 

Förtroendevalda revisorer

Ordinarie

Namn Förening
 Anderas Falck                      Norrköpings Diabetesförening med omnejd
 Ann-Catrine Lundström Södra Hälsinglands Diabetesförening

 

 

Revisorersättare

Namn Förening
 Lena Nyström                        Diabetesföreningen i Uddevalla med omnejd
   
Senast uppdaterad 3 maj 2024