Bli medlem Ge gåva

Riksstämma 2024

Tid och plats

Riksstämman äger rum digitalt den 31 maj 2024 till den 2 juni 2024.

Viktiga slutdatum enligt stadgan:

 • 30 september 2023
  Senast kalla föreningarna till Riksstämma

 • 30 november 2023
  Motioner skall senast vara förbundskansliet tillhanda 30 november kl: 23.59 via formulär på hemsidan. Se nedan. 

 • 30 november 2023
  Nuvarande förtroendevalda lämnar besked om de ställer upp för omval.

 • 31 januari 2024
  Nomineringar till förtroendeuppdrag skall senast vara förbundskansliet tillhanda.

 • 31 januari 2024
  FS fastställer antal respektive fördelning av ombud per region.

 • 19 april 2024
  Sista dag för regionförening att meddela förbundskansliet vilka ombud som utsetts till riksstämman.

 • 19 april 2024
  Valberedningen inkommer med skriftligt förslag till val.

 • 30 april 2024
  Senaste dag att tillgängliggöra riksstämmohandlingar till ombud och föreningar.

Skicka in motioner

Du har möjligheten att vara med och påverka vad som faktiskt ska tas upp på riksstämman. Om du har en fråga du brinner för och tycker är viktig för Svenska Diabetesförbundet, så kan du skriva en motion som riksstämman ska behandla. Varför inte samlas en grupp medlemmar på ett möte och ta hjälp av varandra, skriv motioner tillsammans för förbundets framtida utveckling.

 

Om motioner 

Du som medlem kan påverka Svenska Diabetesförbundet och vår verksamhet genom att skriva motioner till riksstämman.


Riksstämman är Svenska Diabetesförbundets högsta beslutande organ. Där tar medlemmarna alla viktiga beslut om förbundets framtid – vad vi ska ha för verksamhet, vad pengarna ska gå till, och vilka som ska sitta i styrelsen, bland mycket annat.

Motioner kan lämnas av anslutna föreningarEnskilda medlemmar kan till sin lokalförening lämna förslag till motion. 

Vad kan en motion handla om?

En motion ska gälla Svenska Diabetesförbundets nationella verksamhet: vilka frågor vi ska arbeta med nationellt, vad vi ska tycka nationellt inom ett visst område, stadgefrågor, organisatoriska frågor, förutsättningar för förtroendevalda m.m.

En motion kan inte behandla:

 • Frågor som rör tjänstepersoner, då riksstämman inte kan besluta om sådana frågor.
 • Diabetesfondens och medlemsstiftelsernas verksamheter, eftersom stiftelserna är egna juridiska stiftelser. Har du synpunkter och förslag på fondens och medlemsstiftelsens verksamheter, är du välkommen att kontakta kansliet.

 

Hur gör man när man skriver en motion?

En motion kan bara behandla en fråga (men kan innehålla flera s.k. "att-satser"). Om du har flera olika förslag rörande olika ämnen så kan du skriva flera motioner.

Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan börja med att t.ex. skriva ned vad du tycker är viktigt att förbundet arbetar för under den kommande stämmoperioden, vad vi ska tycka inom ett visst område och stadgefrågor på ett papper. När du tycker att du har fått med allt som du vill ha sagt kan du börja skriva motionen.

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.

Motionen skickas in via formulär på hemsidan (se nedan). Om motionen kommer in för sent kan den tas upp först vid riksstämman 2024. Motionerna kommer att hållas tillgängliga på www.diabetes.se/riksstamma från det att de inkommer och fram till riksstämman.

Kom ihåg! Du måste vara medlem både när motionen lämnas in och vid stämman, för att motionen ska kunna behandlas.

Följande uppgifter bör vara med i motionen

 1. Överskrift, som översiktligt anger vad motionen handlar om (t.ex. Service till medlemmar, Situationen för äldre med diabetes, Rätten till sjukvård, Införande av autogiro).

 2. Tydliga yrkanden, dvs. vad du/föreningen vill. Dessa formuleras i en eller flera s.k. "att-satser", exempelvis:
  Jag/föreningen yrkar:
  att Diabetesförbundet skall erbjuda betalning av medlemsavgiften via autogiro,
  att styrelsen får i uppdrag att möjliggöra betalning av medlemsavgiften via autogiro.

 3. Bakgrund till motionen, som beskriver varför du/föreningen lämnar förslaget. Ange t.ex. vad som är problemet och hur förslaget kan lösa detta.

 4. Ditt namn och medlemsnummer alternativt föreningsnamn och föreningsnummer. Du måste vara medlem både när motionen lämnas in och vid stämman för att motionen ska kunna behandlas. (Ditt medlemsnummer finns bl.a. på avin om medlemsavgift och på baksidan av tidningen. Hittar du inte ditt medlemsnummer så kontakta Medlemsservice via telefon 08-564 821 00 eller via e-post medlemsservice@diabetes.se).

 5. Kontaktuppgifter, telefonnummer eller e-postadress. Dessa behövs för att vi ska kunna kontakta dig om något i motionen är oklart och behöver förtydligas.

För att en motion ska kunna behandlas på riksstämman 2024 ska den ha inkommit till förbundskansliet senast sex månader  före riksstämman dvs. senast den 30 november 2023, kl. 23.59.

Vill du hjälp med att skriva en motion?

Vill du ha hjälp med hur du skriver en motion kan du kontakta oss via e-post: motion@diabetes.se

Vad händer med min motion efter kl. 23.59 den 30 november 2023?

När motionstiden gått ut kommer förbundsstyrelsen att behandla alla motioner och lämna ett yttrande till riksstämman.

Yttrandet kan vara att styrelsen föreslår:

 • Bifall till motionen
  Styrelsen håller med dig och tycker att stämman skall fatta det beslut som du föreslagit.

 • Avslag till motionen
  Styrelsen håller inte med dig och de berättar varför, samt rekommenderar att stämman inte skall fatta det beslut som du föreslagit.

 • Motionen ska anses besvarad
  Styrelsen informerar om hur förbundet redan jobbar med frågan, eller informerar om att det är en fråga som stämman inte kan besluta om.

Samtliga inkomna motioner och, efter hand, styrelsens yttranden kommer att publiceras på hemsidan. Samtliga stämmohandlingar görs tillgängliga för ombuden och föreningarna en månad före stämman.

Har du en fråga till kansliet om handläggningen av din motion?

Har du frågor om den praktiska hanteringen av motioner inför riksstämman kontakta oss via e-post: motion@diabetes.se

Motion till Riksstämma 2024

Du måste vara inloggad för att skicka detta formulär.
Senast uppdaterad 29 november 2023