Bli medlem Ge gåva

Riksstämma 2024

Tid och plats

Riksstämman äger rum digitalt den 31 maj 2024 till den 2 juni 2024.

Viktiga datum enligt stadgan

 • 30 september 2023
  Senast kalla föreningarna till Riksstämma

 • 30 november 2023
  Motioner skall senast vara förbundskansliet tillhanda

 • 30 november 2023
  Nuvarande förtroendevalda lämnar besked om de ställer upp för omval

 • 31 januari 2024
  Nomineringar till förtroendeuppdrag skall senast vara förbundskansliet tillhanda

 • 31 januari 2024
  FS fastställer antal respektive fördelning av ombud per region

 • 19 april 2024
  Sista dag för regionförening att meddela förbundskansliet vilka ombud som utsetts till riksstämman

 • 19 april 2024
  Valberedningen inkommer med skriftligt förslag till val

 • 30 april 2024
  Senaste dag att tillgängliggöra riksstämmohandlingar till ombud och föreningar

Senast uppdaterad 24 februari 2023