Bli medlem Ge gåva

Riksstämma 2024

Riksstämman äger rum digitalt den 31 maj 2024 till den 2 juni 2024.

Viktiga datum för dig som ska delta på Riksstämman 2024:

 

30 april: Riksstämmohandlingarna skickas ut och görs tillgängliga på diabetes.se

6 maj: Kl: 18:00. Frågestund med genomgång av förslag och underlag inför Riksstämman (Ombud/Förbundsstyrelse). Mötesinbjudan i Microsoft Teams skickas ut separat till ombud.

13 maj: Kl: 18:00. Frågestund med genomgång av förslag och underlag inför Riksstämman (Ombud/Förbundsstyrelse). Mötesinbjudan i Microsoft Teams skickas ut separat till ombud och övriga deltagare.

15 maj: Kl: 18.00. Teknikgenomgång av mötessystemet EasyMeet. Mötesinbjudan i Microsoft Teams skickas ut separat till ombud och övriga deltagare.

22 maj: Kl: 18:00. Teknikgenomgång av mötessystemet EasyMeet. Mötesinbjudan i Microsoft Teams skickas ut separat till ombud.

30 maj: Kl: 19:00. Teknikgenomgång av mötessystemet EasyMeet. Mötesinbjudan i Microsoft Teams skickas ut separat till ombud och övriga deltagare.

31 maj – 2 juni: Svenska Diabetesförbundets Riksstämma.

 

 ---------------------------------------------------------------------------

 

Viktiga slutdatum enligt stadgan:

 • 30 september 2023
  Senast kalla föreningarna till Riksstämma

 • 30 november 2023
  Motioner skall senast vara förbundskansliet tillhanda 30 november kl: 23.59 via formulär på hemsidan. Se nedan. 

 • 30 november 2023
  Nuvarande förtroendevalda lämnar besked om de ställer upp för omval.

 • 31 januari 2024
  Nomineringar till förtroendeuppdrag skall senast vara förbundskansliet tillhanda.

 • 31 januari 2024
  FS fastställer antal respektive fördelning av ombud per region.

 • 19 april 2024
  Sista dag för regionförening att meddela förbundskansliet vilka ombud som utsetts till riksstämman.

 • 19 april 2024
  Valberedningen inkommer med skriftligt förslag till val.

 • 30 april 2024
  Senaste dag att tillgängliggöra riksstämmohandlingar till ombud och föreningar.

 

Senast uppdaterad 15 maj 2024