Bli medlem Ge gåva

Stämmohandlingar

Riksstämmoböcker 2021

2021 års Riksstämma genomförs digitalt den 28-30 maj. Längst ner på sidan finner du alla handlingarna inför Stämman i form av två Riksstämmoböcker. Här under har vi plockat ut några avsnitt från handlingarna som kanske intresserar er extra mycket.

 

Obs! Notera att

  • Motion nr 14 - angående ett enat förbund för medlemmarnas bästa - drogs den 29 april 2021 tillbaka av motionärerna och kommer därmed inte att behandlas under Riksstämman.
  • Helene Hellmark Knutsson har meddelat Valberedningen att hon inte kandiderar till Förbundsstyrelsen, varför Valberedningens förslag nu endast innehåller 9 föreslagna personer till 10 platser.
Senast uppdaterad 27 maj 2021