Bli medlem
Ge en gåva

Nominering till Riksstämman 2021

Alla medlemmar har rätt att nominera personer till olika förtroendeuppdrag.

Sista dag att nominera var den 27 januari 2021, det går inte längre att nominera personer inför Riksstämman 2021.

När skall nomineringarna vara inne?

Nomineringar ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 27 januari 2021.

Vem kan nominera?

Nominering kan lämnas av anslutna föreningar och av enskilda medlemmar.

Vem kan bli nomimerad?

Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i organisationen och har betalt fastställd medlemsavgift samt har blivit nominerad till uppdraget i rätt tid.

Vilka förtroendeuppdrag kan man nominera till?

Följande förtroendeuppdrag går det att nominera personer till:

  • Förbundsordförande
  • Styrelseledamöter
  • Förtroendevald revisor samt ersättare
  • Ledamöter till valberedningen (förslag lämnas på stämman, en ledamot per region)

Jag har frågor om förtroendeuppdrag, vem vänder jag mig till?

Om du vill ha mer information om vad de olika förtroendeuppdragen innebär kan du kontakta Valberedningens representant i din region.

Du hittar valberedningen och deras kontaktuppgifter här »

Hur skickar jag in min nominering?

Sista dag att nominera var den 27 januari 2021.

Senast uppdaterad 28 januari 2021