Bli medlem
Ge en gåva

Maria Holmgren

Maria Holmgren, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och erfarenhet?

Jag har varit engagerad sedan många år. Fick diabetes typ 1 redan 1964. Har lång erfarenhet. Jag är mycket intresserad av forskning, utbildning, medlemsrekrytering och alla frågor som rör diabetes. Jobbar själv inom Funktionsrätt där jag har en hel del erfarenhet. Har god kännedom om förbundet.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Jag har tidigare suttit med i förbundets styrelse och valberedning. Sitter som ordförande för Diabetesföreningen i Umeå med omnejd samt ledamot i Diabetesföreningen i Västerbottens län sedan flera år. Jag har en hel del andra förtroendeuppdrag samt sitter med i styrelsen för två diabetesfonder uppe i Umeå. Jag sitter sedan flera år tillbaka med i Umeå kommuns Funktionshinderråd tillsammans med kommunpolitiker.

Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang.

Jag har lärt mig mycket under alla aktiva år. Jag har varit och är med och ordnar olika utbildningar tillsammans med ABF och föreningar. Tack vare mitt engagemang har jag idag det jobb som jag har. Jag har ett stort kontaktnät och även inom professionen. Jag och en kollega har tillsammans anordnat "Diabetesforskning i Norr" några gånger. Umeå universitet har många duktiga diabetesforskare. Jag har erfarenhet av att jobba med projekt tillsammans med ryska Karelens diabetesförening under 1998–2006. Jag har liksom vuxit upp i rörelsen då min far också hade diabetes typ 1 och satt med i förbundsstyrelsen i många år.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc.)

Jag har tidigare då jag satt i FS deltagit på en hel del regionkonferenser. Jag tycker det är självklart att representera när det behövs. Jag brukar ställa upp när media efterfrågar oss i föreningen beroende på vad det gäller. Ibland kanske frågan måste bollas vidare även till experter. Politiker och massmedia är ju också människor!

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring)

Jag har god föreningsvana, god kontakt med ABF när det gäller samarbeten och utbildning, intresserad av intressepolitiskt arbete och påverkansarbete och vill gärna hjälpa till med att marknadsföra förbund och fond. På hemmaplan har vi satt in pluggar i dagstidningarna för att värva nya medlemmar.

Vad sysslar du med till vardags?

Jag är kanslichef och kommunikatör hos Funktionsrätt Umeå.

Senast uppdaterad 27 april 2021