Bli medlem
Ge en gåva

Margareta Bensow Bacos

Margareta Bensow Bacos, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och erfarenhet?

I mitt yrke som klinisk dietist, har jag framför allt arbetat med patienter med diabetes. Dels vid Avdelningen för Klinisk Nutrition, vid Lunds Universitetssjukhus och därefter som chefsdietist i 9 år, vid Steno Diabetes Center i Danmark.

När vi åter flyttade till Sverige 2010, startade jag min egen firma. Bland annat fick jag ett uppdrag i vår lokala Diabetesförening, där jag arrangerade Diabetesskolor för patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes. Jag hade även grupper med ungdomar. Dessutom undervisade jag om ”Bra mat vid diabetes” för blivande sjuksköterskor vid Lunds universitet samt för blivande dietister vid Göteborgs universitet. I Göteborg var jag dessutom medarbetare i ett forskningsprojekt om kost och typ 1 diabetes. Genom åren blev det även en hel del föredrag, i olika sammanhang, för personer med diabetes.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Jag var tidigare med i styrelsen för Svensk Förening i Näringslära, Syd (SFN). Något år efter att jag åter flyttat till Sverige blev jag styrelsemedlem i Diabetesföreningen Halmstad-Laholm-Hylte. I min första utbildning studerade jag till ekonomiföreståndare. I den rollen blev jag ledare/chef för kökspersonal och ibland även städpersonal. När jag år 2001 blev chefsdietist på Steno Diabetes Center, hade jag åter en grupp att leda. Så i min yrkesroll har jag lång erfarenhet av ledarskap.

Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang.

Såväl i min roll som dietist, som i mitt engagemang inom vår lokala Diabetesförening, har jag framför allt lärt mig hur viktigt det är att personer med diabetes får stöd, hjälp, information, kunskap, verktyg till att använda kunskapen, kontakter med andra personer med diabetes och ibland även hjälp med kontakter inom vården.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc.)

Jag älskar att föreläsa! Genom åren har det blivit en hel del. Så att prata inför många människor är inga problem för mig. Det är dock viktigt för mig att budskapet som skall förmedlas är klart och tydligt! Jag ser inga problem med att ta kontakt med politiker eller massmedia. Däremot har jag inga erfarenheter av att debattera med vare sig politiker eller massmedia.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring)

Min önskan är verkligen att försöka underlätta vardagslivet för personer med diabetes. Att arbeta för:

  • att lokalföreningarna finns som stöd och hjälp för medlemmarna
  • att förbättra kontakterna mellan lokalföreningarna och sjukvården
  • att underlätta för föräldrar till barn med diabetes
  • att sprida kunskap om diabetes

Vad sysslar du med till vardags?

Sedan något år är jag pensionär. Vi bor mitt ute i skogen! Förutom långa promenader, inklusive svamp – och bärplockning, så ägnar jag en del tid till yoga. Matlagning och brödbakning tar också en del av min tid. De sista åren har jag haft matlagningsgrupper, för medlemmar i föreningen, med fokus på bra mat, motion och ibland viktnedgång. Tyvärr har nu Corona satt ”käppar i hjulen” för våra träffar. Förhoppningsvis kan vi snart komma i gång igen.

Senast uppdaterad 27 april 2021