Bli medlem
Ge en gåva

Lena Jonsson

Lena Jonsson, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och erfarenhet?

Min kompetens härrör från mitt yrkesliv där jag arbetat som Fotvårdsspecialist/Medicinsk Fotterapeut i 46 år inom den Svenska hälso- och sjukvården med just patientgruppen som har diabetes. Har jobbat i diabetesteam på specialistmottagning, ingått i multidisciplinärt team vid Hudiksvalls sjukhus. Har ett stort nätverk då jag är ordförande i SFFD, Svensk Förening för Fotterapeuter i Diabetesvård. Föreläst och föreläser om diabeteskomplikationer i foten i olika sammanhang, föreningar, Vård- och omsorgscollege, Högskolan i Gävle, YH-utbildningen till Medicinsk Fotterapeut i Örnsköldsvik. Jag har själv inte diagnos Diabetes men har varit passiv medlem under så gott som hela mitt yrkesliv.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Jag har tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag då jag varit fackligt aktiv inom Kommunal på lokal, regional och förbundsnivå nationellt. Varit kursledare på många fackliga kurser. Är ordförande i Norra Hälsinglands Diabetesförening, är ordförande i Konstföreningen Måltavlan. Har alltid varit aktiv i olika föreningar och haft olika uppdrag. Har varit ansvarig för Sårgruppen i Norra Hälsingland. Är sekreterare i styrelsen för SKPF pensionärerna avd 50 Hudiksvall/Nordanstig. Är ägarombud för Coop Mitt, är Fonusråd i Gävleborg.

Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang.

Vad jag lärt av ideella engagemang är massor, nämner främst konsten att tänka tillsammans, dialog för att nå resultat. Tycker jag är bra på att "läsa av" deltagare i olika sammanhang då jag jobbat mycket med grupputbildning åt företaget Alamanco i just ämnet Dialog - konsten att tänka tillsammans. Att lära känna människor, få ny kunskap i alla möten med andra och att kunna delge det jag lärt mig. Har genom åren också lärt mig att lyssna. Jag är den i gruppen som alltid ställer frågor, ifrågasätter, vill alltid veta mera. Har alltid medan barnen bodde hemma varit delaktig och aktiv i deras aktiviteter, klassmamma, styrelser inom olika idrotter.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc.)

Det är med stolthet jag detta första år i Svenska Diabetesförbundet har fått representera förbundet i några sammanhang, bl.a. chatt på webben om fötter, föreläsning på webben som ligger på Youtube, också det om fötter. Har informerat om förbundet på YH-utbildning till Medicinsk Fotterapeut i Tranås. Ska representera förbundet i forskningsstudie gällande Dakins Lösning som dock inte kommit i gång ännu. Jag har inga problem att prata inför människor bara jag har fakta med mig om det ämnet gäller. Arbetar som certifierare åt Föreningen Vård- och omsorgscollege och där jobbar vi mycket med marknadsföring för att få både ungdomar och äldre att söka utbildningar till främst undersköterska. Som föreningsaktiv jobbar jag med marknadsföring i rekryteringssyfte. Som Fonusråd är det mycket marknadsföring av förmåner till medlemsorganisationerna.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring)

När det gäller styrelsearbetet i Svenska Diabetesförbundet så vill jag fortsätta bidra med det jag behärskar och vara en del i en aktiv styrelse och samarbeta med våra anställda på vårt kansli, som gjort ett fantastiskt arbete med budgeten. Vi har ett viktigt jobb att svara upp till det medlemmarna önskar samt att ha en budget i balans. Viktigt att Svenska Diabetesförbundet syns och hörs i alla sammanhang och att medlemmarna vet vilka vi är och vad vi gör.

Vad sysslar du med till vardags?

Idag är jag ganska nybliven pensionär och kan lägga tid på föreningslivet och de föreningar jag är aktiv i. Ska precis börja jobba en dag i veckan på vaccinationsmottagning här i Hudiksvall där jag bor.

Senast uppdaterad 27 april 2021