Bli medlem
Ge en gåva

Kjell-Åke Nilsson

Kjell-Åke Nilsson, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och erfarenhet?

Jag har erfarenhet av två perioder samt ett år i Svenska Diabetesförbundets styrelse.

Har arbetat 47 år hos Försäkringskassan som kontorschef, administrativ chef samt områdeschef. Suttit i förbundsstyrelsen för Försäkringsanställdas förbund. Varit landstings- och kommunalpolitiker. Har med denna erfarenhet skaffa mig en god kompetens.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Har varit ordförande för diabeteslänsföreningen i Västerbotten 12 år. Arbetat många år inom funktionsrörelsen och är nu styrelseledamot i Funktionsrätt.

Inom politiken har jag haft många styrelseuppdrag av skilda slag. Är ledamot av Försäkringskassans Funktionshinderråd på riksplanet, nominerad av Diabetesförbundet.

Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang.

Vikten av att lyssna på medarbetare och medlemmar. Vara väl förberedd samt verkligen sätta mig in i olika frågor.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc.)

Har inga problem med att representera förbundet i olika sammanhang.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring) Jag anser att jag även i fortsättningen skulle bidra med kunskaper inom ekonomi och intressepolitiska frågor.

Vad sysslar du med till vardags?

Jag motionerar dagligen med långa promenader. Sedan tar mitt engagemang inom föreningsrörelsen och politik stor del av min fritid. Läser och tittar på sport.

Senast uppdaterad 27 april 2021