Bli medlem
Ge en gåva

Jan-Åke Vesterlund

Jan-Åke Vesterlund, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen

Vad sysslar du med till vardags?

Jan-Åke Vesterlund, 55 år. Bor i radhus/bostadsrätt i Sundsvall, Halmstadsvägen 20. Sambo sen tjugotvå år. Har inga egna barn men har fyra bonusbarn. Jag har diabetes typ 2 sedan 1997. I min släkt har min pappa, faster, farmor och min sambo diabetes typ 2.

Jag har jobbat på aluminiumindustri i 32 år från 1987 fram till i hösten 2019 då jag bytte bransch och jobbar nu inom massaindustri som processoperatör. På KUBAL som aluminiumindustrin heter har jag jobbat som processoperatör, skiftledare för ett skiftlag om 26 personer, varit processtekniker.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Inom den fackliga verksamheten har jag varit styrelseledamot i fabriksklubben som det då hette för att sedan bli IF (Industrifacket) nuvarande IF-Metall. Jag var också suppleant i IF:s avdelningsstyrelse för södra Norrland. Jag har spelat amerikansk fotboll där satt jag med i styrelsen och var även tränare. Jag har sedan 2015 suttit med i Medelpads Diabetesförenings styrelse. Först som suppleant och sedan som ordinarie ledamot för att från årsmötet 2018 vara ordförande för föreningen. 2018 kom jag med i Västernorrlands läns Diabetesförening som suppleant och vice ordförande, sedan 2019 är jag ordförande i länsföreningen.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring)

Det jag kan tillföra styrelsen är erfarenheter jag har skaffat mig, erfarenheter från både idrotts- och arbetsliv genom facklig verksamhet samt arbete inom Diabetesförbundet på lokal och länsnivå. Jag kommer med idéer, har åsikter. Försöker argumentera för vad jag tror på och vad jag anser är rätt men kan ändra mig när jag ser en bättre idé eller åsikt. Jag brukar få andra att prata, jag får andra att öppna sig.

Mina erfarenheter av ett fungerande styrelsearbete är att styrelsearbetet grundar sig i arbetet att alla styrelsemedlemmar känner delaktighet i arbetet, sitt eget lika värde och att samtliga möjliggörs att ta plats. Styrelsens arbete innebär att ta upp olika frågor, idéer och åsikter, diskutera komma fram till en ståndpunkt och sedan kunna enas vid den. Inom styrelsen ska det vara ”högt i tak”, det ska tillåtas att åsikter luftas och vädras för att komma fram till ett beslut som alla kan acceptera eller godta vid omröstning inom styrelsen.

Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang.

Av mina erfarenheter som engagerad i ideell verksamhet lärt mig att det är arbete som sker men som inte syns. I planering för aktivitet såsom exempelvis föreläsning är det värdefullt att kunna planera för processen. Är det ”bara” en föreläsning eller ett ”bara” besök blir det en hel del timmar som ska planeras men allt detta är värt det om medlemmar/medlem gillar föreläsningen eller besöket. I styrelsearbetet är det många möten, möten behövs, för att verksamheten ska gå framåt. Möten är lite olika och innebär möten med styrelse, medlemmar, olika samhällsfunktioner eller andra funktionshinderföreningar. Det är för medlemmarnas skull vi jobbar.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc.)

Mina erfarenheter av styrelsearbete såväl tidigare som pågående innebär att jag som ordförande i lokal- och länsförening ofta talat inför andra. Jag har som tränare för idrottslag blivit intervjuad i direktsändning. Jag ser inga problem med att representera förbundet i olika sammanhang.

Senast uppdaterad 27 april 2021