Bli medlem
Ge en gåva

Hanna Wihlborn

Hanna Wihlborn, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och erfarenhet?

Som långvarig och trogen medlem har jag god kännedom om Diabetesförbundet på alla nivåer, allt från barn- och ungdomsverksamhet till förbundets strategiska arbete. Min erfarenhet av att starta och driva olika verksamheter inom organisationen har gett mig en god erfarenhet om hur organisationen fungerar och hur beslut som fattas av förbundsstyrelsen påverkar de olika nivåerna. Därigenom kan jag se helheter och ha medlems- och föreningsperspektiv. Jag har, trots att jag bara är 40 år, tidigare erfarenhet av att sitta i förbundsstyrelsen och har även suttit i valberedningen.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Jag har lång och gedigen erfaren och vana som föreningsmänniska på många olika plan och i flera olika ideella organisationer. Mitt engagemang i diabetesorganisationen började som deltagande på barn- och ungdomsläger, och har därefter jobbat med både lokal och central verksamhet. I Diabetesförbundet har jag också startat och drivit verksamhet under många år, så har ordnat allt från läger till föreläsningar.

Har stor erfarenhet från flera andra organisationer också. I mina uppdrag har jag ofta haft en ledande roll, tex som ordförande eller verksamhetsledare. Jag har även varit sekreterare och jobbat med utbildningar.

Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang.

En viktig sak jag lärt mig är just hur ideella organisationer fungerar, där jag ser hela kedjan från beslut till genomförande, oavsett vem som ska genomföra det. Jag har tidigare varit anställd i en ideell organisation, har därigenom även sett hur den delen av ideell verksamhet fungerar. Många gånger har jag tagit med mig kunskaper och erfarenheter från mitt dåvarande jobb till mina uppdrag inom Diabetesförbundet. Inom Diabetesförbundet har jag också utökat mina kunskaper om diabetes och fått lära mig likheter och skillnader mellan de olika varianterna av sjukdomen.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc.)

Jag skulle tycka det var kul att få representera organisationen i olika sammanhang. Är från min gymnasieutbildning van att prata inför folk och är inte heller rädd att prata med politiker och media. Så länge jag har kunskap om det jag ska prata om är det inga problem. Min erfarenhet av media är dock inte så stor och jag skulle behöva öva på att hantera oväntade frågor som kan komma vid sådana situationer. Men räds inte för att göra det.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring)

Min stora föreningsvana är en stor tillgång tror jag. Jag vet hur processer fungerar inom organisationen och hur beslut kan påverka medlemmar och föreningar. Att jag jobbat som anställd i en ideell organisation tror jag är till nytta för styrelsen. Utöver detta vill jag jobba med intressepolitiskt arbete och att synliggöra organisationen. Vi måste öka kunskapen om denna folksjukdom och se till att fler känner till oss som organisation. Diabetesförbundet måste bli mer känt och därigenom kunna påverka beslutsfattare och få fler att förstå de utmaningar som finns runt sjukdomen. Syns vi inte, så finns vi inte!

Vad sysslar du med till vardags?

Jag är nyutbildad florist som just nu jobbar extra på olika blomsterbutiker medan jag söker en fast anställning. I och med detta ser jag att jag har gott om tid för ett förbundsuppdrag inom Diabetesförbundet.

Senast uppdaterad 27 april 2021