Bli medlem Ge gåva

Mandatperiod 2021-2024

Riksstämman 2021 valde följande personer till förtroendeuppdrag i Svenska Diabetesförbundet med omedelbar justering:

Förbundsordförande:

 • Björn Ehlin

Förbundsstyrelseledamöter

(1:e och 2:e vice ordförande utsedda vid förbundsstyrelsens konstituerande möte)

 • Anna Stigsdotter Jansson, 1:e vice ordförande, Diabetesföreningen i Karlstad
 • Lena Jonsson, 2:e vice ordförande, Norra Hälsinglands Diabetesförening
 • Dick Fridén, Nordvästra Skånes Diabetesförening
 • Jan-Åke Vesterlund, Medelpads Diabetesförening
 • Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors Diabetesförening
 • Lars Persson, Örnsköldsviks Diabetesförening
 • Lars-Åke Davidsson, Hufvudstadens Diabetesförening med omnejd
 • Margareta Bensow Bacos, Diabetesföreningen i Halmstad-Laholm-Hylte
 • Maria Holmgren, Diabetesföreningen i Umeå med omnejd
 • Ove Nilson, Norrköpings Diabetesförening med omnejd

Revisorer

 • Anci Lundström, Södra Hälsinglands Diabetesförening
 • Andreas Falck, Norrköpings Diabetesförening med omnejd 
 • Lena Nyström, Diabetesföreningen i Uddevalla med omnejd (revisorsersättare)

Valberedning

 • Thomas Löfvenius, Mellansvenska distriktet
 • Jonas Bergstedt, Norra distriktet
 • Per Ljungström, Östra distriktet
 • Kristine Strömberg, Södra distriktet
 • Kent Olaisson, Västra distriktet
Senast uppdaterad 11 juni 2024