Bli medlem Ge gåva

Kallelse till Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 28–30 maj 2021

Svenska Diabetesförbundets lokal- och länsföreningar kallas härmed till ordinarie Riksstämma den 28–30 maj 2021.

Riksstämman är förbundets högst beslutande organ. På riksstämman har medlemmarna via de ombud som utses i Er förening möjlighet att
påverka förbundets framtid. Riksstämman 2021 äger rum digitalt, mer om hur den genomförs finns att läsa i bilagan ”Information inför Riksstämma”.

Riksstämman startar den 28 maj klockan 10.00 med incheckning och avslutas den 30 maj klockan 15.00.

Inför Riksstämman kommer det finnas flera tillfällen för ombuden att få testa mötessystemet och det kommer anordnas webbinar där vi visar hur mötessystemet fungerar.

Senast den 27 april kommer handlingar och program för Riksstämman att göras tillgängliga för ombuden.

Bifogat denna kallelse finns:

  • Information om hur lokalförening och enskild medlem kan lämna motioner till riksstämman.
  • Information inför riksstämma.

 

Vi hälsar Er varmt välkomna till Diabetesförbundets digitala riksstämma 2021!


Johanneshov den 24 september 2020

På styrelsens vägnar,
Thomas Löfvenius
Förbundsordförande
Svenska Diabetesförbundet

Senast uppdaterad 12 januari 2021