Bli medlem Ge gåva

FAQ Riksstämman 2021

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna rörande Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 2021.

Vad är Riksstämman?

Riksstämman är Svenska Diabetesförbundets högst beslutande organ, och ordinarie riksstämma äger rum vart tredje år.

Den 28–30 maj 2021 är det dags för ordinarie riksstämma och då kommer de av föreningarna utsedda ombuden att fatta beslut om Diabetesförbundets verksamhet och inriktning för de kommande tre åren, vilka som skall leda förbundet samt ta ställning till de förslag som kommer från Förbundsstyrelsen och motionärer.

Vad innebär en digital riksstämma?

Istället för att ombuden träffas fysiskt i en konferenslokal i Stockholm så kommer ombuden kunna delta hemifrån via sin dator/surfplatta/mobil.
Alla val, omröstningar och yrkanden sker via mötessystemet Meeting Spyder, vilket är samma system som användes vid den extra Riksstämman 2020. Via systemet begär även ombuden ordet då de vill tala under stämman.

Ombud och åhörare kommer att kunna följa stämmoförhandlingarna via livesänd video. Detta kommer att ske på ett liknande sätt som de digitala informationsträffar som förbundet arrangerat under hösten 2020 via Microsoft Teams, men ombuden kommer endast att kunna tala då presidiet ger dem ordet.

Hur skall ombuden använda mötessystemet och följa stämmoförhandlingarna?

Inför Riksstämman kommer ombuden att få guider/lathundar kring hur systemet fungerar och förbundskansliet kommer anordna webbinarium där systemet gås igenom. Det kommer även anordnas flera testmöten där ombuden kan logga in och testa tekniken.

Riksstämmohandlingar

Handlingar såsom motioner, verksamhetsberättelser, bokslut och revisionsberättelser kommer att göras tillgängliga en månad före stämman för de anmälda ombuden och våra anslutna föreningar. De kommer även finnas tillgängliga via mötessystemet.

Vem har rösträtt på riksstämman?

På riksstämman deltar de ombud som utsetts av föreningarna. Endast den som är medlem i förbundet och har betalt fastställd medlemsavgift vid tiden för riksstämman kan vara ombud och därmed ha rösträtt. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt på stämman.

Senast uppdaterad 27 januari 2021