Bli medlem Ge gåva

Riksstämma 2021

Den 28-30 maj 2021 är det dags för Diabetesförbundets Riksstämma.

Tid och plats

Riksstämman äger rum digitalt den 28 maj 2021 klockan 14.00 (inloggning och närvarokontroll från kl 9.00) till den 30 maj 2021 klockan 15.00.

2021 års digitala Riksstämma följs via två system:

 • Microsoft Teams för att lyssna och prata i
 • Meeting Spyder att begära ordet och lägga yrkanden samt närvaroregistrering som krävs för att kunna använda funktioner i systemet.

Teknisk support

Alla frågor som gäller inloggningar i systemet eller andra tekniska frågor före och under mötet hänvisas till support@streamshed.com

Viktiga datum enligt stadgan

 • 27 november 2020
  Motioner skall vara förbundskansliet tillhanda

 • 27 november 2020
  Nuvarande förtroendevalda lämnar besked om de ställer upp för omval

 • 27 januari 2021
  Nomineringar till förtroendeuppdrag skall vara förbundskansliet tillhanda

 • 27 februari 2021
  Fördelning av ombud per län skall vara förbundskansliet tillhanda

 • 15 april 2021
  Sista anmälningsdag för ombud till riksstämman

 • 15 april 2021
  Valberedningen inkommer med skriftligt förslag till val

 • 27 april 2021
  Utskick av riksstämmohandlingar

Andra viktiga datum

 • 10 maj 2021
  Riksstämmoträff för ombud

 • 18 maj 2021
  Utbildning i mötessystemet Meeting Spyder

 • 20 maj 2021
  Frågestund med Valberedningen

 • 21 maj 2021
  Utbildning i mötessystemet Meeting Spyder

 • 21 maj 2021
  Utskick av inloggningsuppgifter till deltagare på Riksstämman

 • 24 maj 2021
  Frågestund med ordförandekandidater

 • 24-27 maj 2021
  Deltagare testar att logga in i Meeting Spyder inför Riksstämman

 

Senast uppdaterad 29 februari 2024