Bli medlem Ge gåva

Riksstämma 2018

Riksstämman ägde rum 18-20 maj på Stockholm City Conference Center, Norra Latin i Stockholm.

Information till deltagare

Kallelse till Riksstämman (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsordning, motioner och förbundsstyrelsens förslag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Rättelser och kompletteringar till arbetsordningen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Årsredovisningar Svenska Diabetesförbundet 2015-2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Årsredovisningar Diabetesfonden 2015-2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentationer under stämman

Inledning (ppt)

Genomgång av årsredovisningar 2015-2018 (ppt)

Anmälan Diabetesfonden (ppt)

Reseräkning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Några beslut i korthet

  • Ett nytt idéprogram antogs som är styrande för förbundets verksamhet den kommande mandatperioden. De mål som Diabetesförbundet ska arbeta för under 2018-2021 är att öka kunskapen om diabetes i samhället och inspirera till möjliga vägar för ett bra liv med diabetes, att årligen öka medlemsantalet och att öka antalet samarbetspartners som kan bidra till ökade ekonomiska intäkter. 
    Läs hela idéprogrammet
  • Enhetlig och ny medlemsavgift och nya medlemskategorier. Riksstämman beslutade att införa en enhetlig medlemsavgift i Diabetesförbundet tillsammans med nya medlemskategorier som ersätter de gamla. De nya medlemskategorierna är Huvudmedlem för 350 kronor, Supportmedlem för 175 kronor och Barnmedlem för 100 kronor. Alla befintliga medlemmar kommer föras över till de nya kategorierna under 2018 och 2019 samtidigt som avgiftshöjningen kommer ske stegvis under 2 år.
  • Enligt en motion från Linköpings DF beslutade stämman att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillhandahålla information inom kost, levnadsvanor och motion på arabiska, persiska och somaliska.
  • Stämman beslutade att årligen ta fram ett medlemsvärvningsnummer av tidningen Allt om Diabetes

Valresultat

 

Förbundsordförande

Cajsa Lindberg (nyval)

Förbundsstyrelse

Jonas Bergstedt (omval)
Thomas Löfvenius (omval)
Patrik Strömberg (nyval)
Linda Blom (nyval)
Eira Olofsson (nyval)
Jenny Wirén (nyval)
Anna Stigsdotter (nyval)
Kent Pettersson (nyval)
Teresa Hermanson (nyval)
Ida Lydén (nyval)

Vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter Riksstämman utsågs ett presidium i förbundsstyrelsen som består av:
Cajsa Lindberg (förbundsordförande)
Jenny Wirén (förste vice ordförande)
Thomas Löfvenius (andre vice ordförande)

Förtroendevalda revisorer

Ann-Catrine Luindström (omval)
Peter Pollak (omval)

Revisorsersättare

Örjan Arwidsson (omval)

Valberedning

Kristine Strömberg, Södra regionen (sammankallande)
Hans-Erik Svensson, Östra regionen
Kent Olaisson, Västra regionen
Cathrine Jonsson, Norra regionen
Roland Jonsson, Mellansvenska regionen

Senast uppdaterad 28 augusti 2023