Bli medlem Ge gåva

Riksstämma 2015

Riksstämman ägde rum den 22-24 maj 2015 på Scandic Star Sollentuna i Stockholm.

Information till deltagare

Informationsblad riksstämman 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Följebrev till utskick 150123 (pdf, öppnas i nytt fönster)
med bland annat information kring resebokningar 

Kallelse riksstämman 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsordning och motioner

Arbetsordning, motioner och förbundsstyrelsens förslag (pdf)

Årsredovisningar

Diabetesfonden 2012-2014 (pdf)

Diabetesförbundet 2012-2014 (pdf)

Deltagarförteckning

Deltagarförteckning riksstämman 2015 (pdf)

Några beslut i korthet

  • Ett nytt idéprogram antogs som är styrande för förbundets verksamhet den kommande mandatperioden. Under visionen att göra det lättare att leva med diabetes så betonas målen att till exempel vända medlemstrenden, att vara en opinionsbildare med genomslag samt att erbjuda relevant och aktuell information. Tre intressepolitiska områden lyfts särskilt fram: Jämlik diabetesvård, individ- och kunskapsbaserad vård samt villkor och rättigheter i samhället. 
  • Stämman avslog förbundsstyrelsens förslag om att prenumeration på medlemstidningen skulle vara en obligatorisk del i medlemsskapet.
  • Förbundsavgiften för 2016–2018 fastställdes till oförändrat 135 kronor per medlem och år. Inte heller tidningsavgiften höjdes, utan ligger kvar på 65 kronor under hela mandatperioden.
  • Enligt motioner från Hufvudstadens diabetsförening så beslöt stämman att förbundet kraftfullt ska verka för att TLV drar tillbaka sitt beslut om att insulinpumpar inte ska ingå i läkemedelsförmånen, samt att förbundet ska verka för att alla personer med diabetes ska ha möjlighet till behandling med kontinuerlig blodsockermätning, CGM.
  • Stämman beslutade att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram rutiner för utfärdande av medlemskort senast 1 januari 2016.
  • Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av stämman att fortsätta samtalen med Diabetesorganisationen i Sverige i syfte att nå en överenskommelse om samgående.
  • Förbundsstyrelsen ska verka för att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet för personer med diabetes.

Valresultat

 

Förbundsordförande

Fredrik Löndahl, 41 år, Helsingborg. (omval)

Förbundsstyrelse

Hannah Helgegren, 33 år, Malmö. (omval)
Thomas Löfvenius, 63 år, Gävle. (omval)
Kristine Strömberg, 66 år, Tjustbygden. (omval)
Jonas Bergstedt, 33 år, Katrineholm. (nyval)
Ulf André, 63 år, Karlstad. (nyval)
Björn Ehlin, 29 år, Norra Älvsborg. (nyval)
Kjell-Åke Nilsson, 70 år, Robertsfors. (omval)
Carola Molin, 48 år, Umeå. (nyval)
Cathrine Jonsson, 45 år, Arjeplog. (omval)
Sven Georén, 66 år, Luleå. (omval)

Vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter riksstämman utsågs ett presidium i förbundsstyrelsen som består av:
Fredrik Löndahl (förbundsordförande)
Hannah Helgegren (förste vice ordförande)
Sven Georén (andre vice ordförande)

(Vid det konstituerande mötet bestämdes också att styrelseledamöterna inte kommer att ha specifika ansvarsområden, utan de kommer att delas in i fyra utskott utifrån aktuella perspektiv i målstyrningen.)

Förtroendevalda revisorer

Anne-Catrine Lundström, Mellansvenska. (omval)
Peter Pollak, Östra. (omval)

Revisorsersättare

Örjan Arwidsson, Östra. (nyval)

Auktoriserad revisor

BDO Mälardalen AB

Valberedning

Marita Johansson (sammankallande)
Monica Ullbrandt
Roland Jonsson
Maria Holmgren
Hanna Wihlborn

Nya i förbundsstyrelsen

Ulf André har typ 2-diabetes sedan drygt tio år. Ordförande i Karlstads diabetesförening. Pensionerad officer och har även arbetat inom läkemedelsindustrin. Ulf har arrangerat hälsomässor och idrottsläger. Han har också haft en del uppdrag under Almedalsveckan.

Jonas Bergstedt har typ 1-diabetes sedan 1985 och blev medlem i Katrineholms diabetesförening samma år. Sedan 2010 är han ordförande i föreningen, och sedan två år tillbaka ordförande även i länsföreningen. Jonas har även arbetat på central nivå, bland annat som vice ordförande i Ung Diabetes. Utbildad informatör, men jobbar idag som lärare.

Björn Ehlin har typ 1-diabetes sedan 1990 och blev medlem i Diabetesföreningen Norra Älvsborg samma år. Ordförande är han sedan 2011. Björn har även varit rådsmedlem i Ung Diabetes och satt i fyra år som vice ordförande. Förutom statsvetare är han egenföretagare och hjälper föreningar med IT och administration.

Carola Molin har haft typ 1-diabetes sedan 1974, och blev samma år medlem i diabetesföreningen. Hon arbetar som personlig assistent och ägnar stor del av fritiden åt diabetesföreningen i Umeå. Hon har som studieorganisatör arrangerat både diabetesskola och barn- och familjeläger.

Senast uppdaterad 28 augusti 2023