Bli medlem Ge gåva

Protokoll från genomförda riksstämmor

Protokoll från Svenska Diabetesförbundets riksstämmor.

Samtliga dokument öppnas i nytt fönster (pdf)

2021

Protokoll från Svenska Diabetesförbundets Riksstämma den 28-30 maj 2021

Bilaga 1, Riksstämmohandlingar 2021
Bilaga 2, Ekonomiska handlingar 2018-2020
Bilaga 3, Presentationer på Riksstämman 2021 med innehållsförteckning

Bilaga 4, Handlingar antagna på Riksstämman 2021:
Funktionsbeskrivning för förtroendevalda
Riktlinjer för resor
Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar
Svenska Diabetesförbundets Idéprogram 2021-2024
Verksamhets- och ekonomisk inriktning för Diabetesförbundet 2021-2024

Bilaga 5, Yrkande från Margareta Nilsson, Örebro DF (§ 21)
Bilaga 6, Yrkande från Willy Olsson, Sydvästra Skånes DF (§ 19)
Bilaga 7, Förslag från Beredningsutskottet (§ 21)
Bilaga 8, Förbundsstyrelsens förslag till Föredragningslista

2020

Protokoll fört vid Svenska Diabetesförbundets Extra Riksstämma 9-11 mars 2020

2018

Protokoll fört vid Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 18-20 maj 2018

2015

Protokoll fört vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma 22-24 maj 2015

2012

Protokoll fört vid Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 18-20 maj 2012

2009

Protokoll fört vid Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 16-18 oktober 2009

Justeringar i stämmoboken med nytt förslag nr 16

Riksstämmoboken 2009 slutversion

Protokoll Riksstämma 2009 justerat

2006

Protokoll fört vid Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 19-21 maj 2006

2003

Protokoll fört vid Svenska Diabetesföbundets Riksstämma 2-4 maj 2003

2001

Protokoll fört vid Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 25-27 maj 2001

1999

Protokoll fört vid Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 15-16 maj 1999

1997

Protokoll fört vid Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 24-25 maj 1997

Senast uppdaterad 28 augusti 2023