Bli medlem Ge gåva

Mandatperiod 2024-2027

Riksstämman 2024 valde följande personer till förtroendeuppdrag i Svenska Diabetesförbundet med omedelbar justering:

Förbundsordförande

Björn Ehlin, Diabetesföreningen Norra Älvsborg (omval)


Ledamöter i Förbundsstyrelsen

Margareta Bensow Bacos, Diabetesföreningen i Halmstad Laholm-Hylte (omval)

Jonas Bergstedt, Umeå Diabetesförening med omnejd (nyval)

Louise Granlund, Diabetesföreningen i Uppsala med omnejd (nyval)

Maria Holmgren, Umeå Diabetesförening med omnejd (omval)

Lennart Ivarsson, Hufvudstadens Diabetesförening (nyval)

Lena Jonsson, Diabetesföreningen i Norra Hälsingland (omval)

Jenny Livstedt, Hufvudstadens Diabetesförening (nyval)

Ove Nilson, Norrköpings Diabetesförening med omnejd (omval)

Torbjörn Trygg, Linköpings Diabetesförening (nyval)

Jan-Åke Vesterlund, Medelpads Diabetesförening (omval)


Förtroendevalda revisorer

Andreas Falck, Norrköpings Diabetesförening med omnejd (omval)

Ann-Catrine Lundström, Södra Hälsinglands Diabetesförening (omval)


Revisorsersättare

Lena Nyström, Diabetesföreningen i Uddevalla med omnejd (omval)


Valberedning 

Karin Widerberg, Södra distriktet (sammankallande) (nyval)

Lars-Erik Svensson, Östra distriktet (nyval)

Kent Olaisson, Västra distriktet (omval)

Kjell-Åke Nilsson, Norra distriktet (nyval)

Lars Persson, Mellansvenska distriktet (nyval)

Senast uppdaterad 13 juni 2024