Bli medlem Ge gåva

Ylva Hällblad

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Jag har mångårig(sedan 1980-talet) kompetens och erfarenhet av styrelsearbeten. Allt ifrån Yrkesråd för Frisörer till bolagsstyrelser och stiftelser till ordförande i kyrkofullmäktige.

Alla uppdrag har ju sina specifika områden och olika lagstiftningar/stadgar som styr styrelsearbetet och det har gett mig en variation på styrelsearbetena och god insyn i olika stadgar. Det har också gett mig en god kunskap i att kunna läsa ekonomiska rapporter: balansräkningar, resultatrapporter och årsbokslut.

Jag har även varit kassör i min lokala Socialdemokratiska förening i 8  år.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Ja, sedan mitten av 1980-talet.

Jag har genom åren haft olika funktioner som förtroendeuppdrag/ledaruppdrag:

 • arbetsplatsombud
 • skyddsombud
 • ledamot/ersättare (bl.a i olika kommunala bolag, stiftelser, olika kommunalförbund, socialnämnd, arbetarekommun, lokal S-förening, Handels anställdas förbund styrelser på lokal och regional nivå samt 2 olika förhandlingsdelegationer)
 • Handledare på förtroendemannautbildningar(Handels)
 • kassör(funkabo S-förening)1998-2006.
 • sekreterare(hyresgästföreningen på lokal nivå)
 • ordförande(kyrkofullmäktige i Kalmar Pastorat, samt årsmötesordförande i olika ideella föreningar)
 • sammankallande i valberedning(nämndemannaföreningen i Kalmar/Öland)

Här är ett axplock av utbildningar/kurser jag gått med anledning av mina förtroendeuppdrag:

 • Ledarskapsutbildning
 • Handledarutbildning
 • ordförandeutbildning
 • olika styrelseutbildningar
 • framtidsakademin(facklig/politisk samhällsvetenskap högskolenivå)
 • olika förhandlingsutbildningar
 • mediautbildningar
 • vittnespsykologi
 • gruppdynamik

Det har varit varierande förtroendeuppdrag och naturligtvis inte alla på en gång. Något nytt tillkommer och något försvinner.

Allt har sin tid.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Jag har lärt mig jättemycket! Och tack vare den stora variationen i uppdrag så har jag lärt mig lite allt möjligt inom mycket varierande områden: från elbloag o kunna förstå elhandelsbolag till renhållningsbolag o förförståelse för taxekonstruktioner och miljöarbete och vad som styr sortering av avfall  till vattenbolag o dricksvattenhantering mm mm mm.

Det viktigaste jag lärt mig är nog mediahantering, förhandlingar och hur vårt samhälle är uppbyggt med olika skattesystem och annat. Juridiska spörsmål tycker jag är intressant, jag var nämndeman i Tingsrätten i Kalmar 1999-2002 samt 2007-2014.

Att var och en i en styrelse känner sig delaktiga i styrelsearbetet, och det kan enbart nås genom att Ordförande delegerar och FÖRDELAR arbetet!

Att alla i styrelsen ges förtroende att växa i sina roller och ta ansvar för olika saker är jätteviktigt, och att det är utefter var och ens egen förmåga och kunskap.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Att få representera sin uppdragsgivare är ett fint o hedersamt uppdrag och som jag tycker är roligt och givande.

Service-minded har jag ju alltid varit i och med mitt arbete som frisör.

Jag har representerat både när jag var förtroendevald inom Handels; bl.a Nordisk Handelsunion och Nordisk Frisörunion.

Även inom hyresgästföreningen Region Sydost var liksom representation en integrerad del av påverkansarbetet (mest gentemot politiska partier/politiker men även vid olika event/mässor).

Så jag har rest en hel del genom detta, både inom Sverige men även Danmark, Norge, Polen och Finland.

Genom mina politiska uppdrag har det också varit en del samarbeten och representation. Både nationellt inom Sverige men även internationellt bl.a Polen, Tyskland, Belgien och Danmark mm.

Jag har givetvis inga problem att tala inför folk eller äntra en talarstol. Prata med politiker gör jag ju dagligdags och är ju en själv, en stor fördel är att jag vet ”hur de tänker”!

Eftersom jag hållit på så många år med politik så är många av mina vänner politiker.

Massmedia har jag inga problem med, jag har bland annat gått en mycket bra mediautbildning i flera steg med Maria Persdotter när jag var förtroendevald inom Hyresgästföreningen Region Sydost.

Jag kan även skriva insändare, och utforma andra texter för att fånga läsarens intresse och så att texten flyter och är utformad efter vem texten adresseras till.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Jag har varit inne på det innan och juridik tycker jag är intressant, mediahantering och även representation i påverkanssyfte och deltagande i mässor är något jag tycker är viktigt och intressant.

Men som sagt jag är ju lite all-round och gillar att lära mig nya saker och anta nya utmaningar!

Vad sysslar du med till vardags?

Jag fyller 54 år i sommar, och bor i en 2:a, hyresrätt, i Funkabo i Kalmar. Där bor jag med mina 3 kissar: Tuzzie  11 år, Godiz 7 år och Zmirre 6 år.

Jag är född och uppvuxen på Öland, flyttade in till Kalmar 1985, och har bott i samma lägenhet sedan dess.

Jag gillar att vara ute i naturen, och vid havet. Jag plockar gärna svamp och pysslar med blommor och annat odlat på min balkong.

Jag är fritidspolitiker inom (S) sedan 1997. Och jobbade även fackligt inom Handels 1990-2002.

Aktiv inom Hyresgästföreningen 2012-2018.

Jag fick diabetes typ 1 i maj 2002, när jag var 36 år.

Jag är redo för nya utmaningar!

Ideella uppdrag som jag har idag är:

Disbetesföreningen Kalmar-Öland med omnejd

Kvinnojouren i Kalmar(Nytt för i år!)

Funkabo S-förening(obs! som jag lämnar vid årsmötet  i mars efter 27 års styrelsearbete). Jag ämnar lämna politiken helt vid nästa val, jag vill göra något annat. Efter så många år är det dags att gå vidare känner jag!

Ideella uppdrag får jag hålla på med så mycket jag orkar och har tid, ingen begränsning.

Och jag har inga lik i garderoben och har ett rent belastningsregister!

Senast uppdaterad 17 februari 2020