Bli medlem Ge gåva

Thomas Löfvenius

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Långvarig erfarenhet av ordförandeskap i läns- och lokalförening. Två perioder som ledamot i Förbundsstyrelsen. En som 2.e vice ordförande och senast som 1:e vice ordförande

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Förutom ordföraruppdragen har jag arbetat som verksamhetschef i 25 år på en rehabiliteringsenhet i Gävle.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Jag har lärt mig att lyssna även på de som inte ”skriker” så högt. Även förstått att utan engagemang har man svårt att locka människor till att bli medlem. ”Ju mer insatt jag är desto mindre utsatt blir jag”.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Intressant, men också lite spännande, eftersom man inte vet omfattningen. Har inte svårt att uttala mig i publika sammanhang.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Föreningsvana, rätt prestigelös och med god förmåga att lyssna på andra. Har arbetat i olika organisationer med många olika personligheter. Varit rätt bra att hålla budget i de olika uppdrag jag haft. Jag tror att det kan vara ”nyttigt” för nya styrelsen att ha någon som varit med en längre period och kan förstå vad som hänt historiskt. Jag kan säkert bidra i det intressepolitiska arbetet. Har dessutom varit i kontakt med flera föreningar i kris, och på så sätt erhållit värdefull information om deras vardagsproblem.

Vad sysslar du med till vardags?

Idag är jag pensionär, men har olika ideella uppdrag 5 olika styrelser. Har även arbetat rätt mycket med att stödja lokalföreningar i Diabetesförbundet som har det kämpigt.

Senast uppdaterad 17 februari 2020