Bli medlem Ge gåva

Ove Nilson

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Erfarenhet.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Flerårig erfarenhet från styrelsearbete i yrkeslivet, ekonomisk förening och från föreningslivet.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Att lyssna på medlemmarna och se till att tagna beslut genomsyrar organisationen.

Betydelsen att information inte stannar på "toppen" utan förs vidare.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Är väl inte min favoritsyssla men är inget problem.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Har erfarenhet från ekonomi, marknadsförening, ledarskap

Vad sysslar du med till vardags?

Pensionär som arbetar till och från vid behov resten av tiden går till familj och föreningsliv.

Senast uppdaterad 17 februari 2020