Bli medlem Ge gåva

Margareta Bensow Bacos

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Under mina år som klinisk dietist har jag i princip enbart arbetat med människor med diabetes. Jag har undervisat och föreläst i många olika sammanhang, om diabetes, nutrition men även inom andra områden inom kost och näring. Så jag vågar påstå att jag har en del kunskap om hur maten kan påverka blodsockret och hälsan.

I och med att jag arbetade som chefsdietist i cirka 9 år vid Steno Diabetes Center, Danmark (Novo Nordisks tidigare ”forskningssjukhus”) har jag också haft den stora glädjen att samarbeta med många duktiga läkare, forskare, sjuksköterskor med flera. Det har jag lärt mig mycket av.

Jag tycker om att organisera – temadagar, utställningar, föreläsningar…..

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Min första utbildning var till ekonomiföreståndare vilket innebar att jag var chef inom storköksverksamhet. Efter att jag studerat till dietist arbetade jag först några år i Lund varefter jag började arbeta som chefsdietist vid Steno Diabetes Center.

Sedan några år är jag ledamot i styrelses för Diabetesföreningen Halmstad, Laholm, Hylte

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

  • Att vi fortfarande har mycket att göra!
  • Att personer med diabetes behöver stöd, utbildning och uppmuntran.
  • Även sjukvården, politiker, kommunanställda med flera behöver utbildning om diabetes.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Jag tycker om att föreläsa! Att tala inför andra är inget problem för mig – men jag vill veta vad jag talar om! Och jag vill representera ett förbund som jag är stolt över.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Med idéer, tankar och förslag. Jag är inte duktig på att vara ordförande eller sekreterare. Jag vill vara kreativ. Hålla kontakten med lokala föreningarna. Arbeta med samarbete och utveckling. Sprida kunskap och information. Utbilda.

Vad sysslar du med till vardags?                              

Numera är jag framför allt pensionär. Leder två studiecirklar inom lokala Diabetesföreningen. Där handlar det om bra, god och näringsriktig mat vid diabetes. Är mycket ute i skogen, går på yoga och hantverk. Det blir även några föredrag lite då och då. Dels som jag håller själv och dels som jag organiserar inom föreningen och dels som jag går och lyssnar på. Kan ännu inte släppa mat och diabetes och vill fortsatt lära mer.

Senast uppdaterad 17 februari 2020