Bli medlem Ge gåva

Magnus Backstig

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Har över 40 års erfarenhet från dels arbete i styrelse för föreningar i olika nivåer samt i bolagsstyrelser, vilket gör att erfarenheten från alla dessa uppdrag har gett mig en gedigen kompetens och erfarenhet. Jag har suttit i olika konstellationer och samrådsgrupper mm upp till hög nationell nivå. Är van vid att driva olika projekt stort som smått. Har haft huvudansvar för ganska stora arrangemang i föreningslivet med många deltagare.

Jag har i yrkeslivet arbetat som företagare med många anställda. Är utbildad ekonom från botten. Har en bra organisations- och analysförmåga. Van vid olika frågeställningar och att hitta lösningar på eventuella frågor.

Att lyssna på sina kollegor i styrelsen och personal på kansliet och samarbeta för att nå bästa lösningar är ledord för mig.

För mig är det väldigt viktigt att arbeta för medlemmarnas sak och driva frågor som rör dessa.

Jag har varit med om både med- och motgång, kallas visst livserfarenhet. Är van vid att lösa problem på sakligt sätt och få personal och medlemmar med mig i ex. utvecklings- och förändringsarbete.

Men man kan aldrig som ledare glömma att det är medlemmarna som är grunden för en förening/förbund och dess verksamhet.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Ja över 40 år i olika styrelseuppdrag. Har idag ca 10 styrelseuppdrag i större föreningar, varav den ena har ca 5000 medlemmar. Bland dessa i styrelser som förvaltar stora kapital som oberoende ledamot för medlemmars räkning.

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Att man arbetar tillsammans för medlemmarna och deras frågor. Samarbete i styrelse betyder inte att man inte kan ha olika åsikter i frågor, men man respektera varandra och tillsammans hittar man lösningar på frågor.

Att lyssna på medlemmarna före man fattar avgörande beslut är väldigt viktigt, att vara ute och närvarande bland dessa på olika sätt.

Det ger väldigt mycket tillbaka när man engagerar sig ideellt, det man får tillbaka från medlemmar och anhöriga är fantastiskt.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc..).

Har aldrig haft några problem med att representera mina uppdragsgivare vare sig mot medlemmar eller upp till exempelvis ministernivå eller högre etc. Har ganska lätt för att uttrycka mig i både tal och skrift.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Har rätt stor vana från förenings- och styrelsearbete, är ekonom i grunden varför ekonomi- och administrationsfrågor ligger mig nära. Har arbetat med intressepolitiska frågor genom åren i olika grupperingar lokalt upp till nationell nivå. Som företagare så finns ju alltid frågan om marknadsföring med.

Jag har lätt för att samarbeta med olika människor.

Vad sysslar du med till vardags?

Har en vardag som jag där jag i mångt och mycke kan styra över dagen och tiden som jag vill.

Om jag skulle komma ifråga som förbundsordförande respektive ledamot kommer jag att frilägga den tid som krävs och avsluta andra engagemang.

Senast uppdaterad 17 februari 2020