Bli medlem Ge gåva

Lena Jonsson

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

 Har arbetat som fotvårdsspecialist/medicinsk fotterapeut (undersköterskeutbildning som grund)  i 46 år på specialistmottagningen Medicinmottagningen Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg på diabetesfotmottagning där jag ingått i diabetesteam, ingått i diabetesrådet Region Gävleborg, ordförande i SFFD Svensk Förening för Fotterapeuter i Diabetesvård, har ingått i expertgruppen som arbetade fram ”Fotundersökning av fötter Nationellt Vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes”

Har varit ansvarig för sårgruppen i Norra Hälsingland och arbetat mycket med sår på fotmottagningen och anser mig ha mycket god kompetens inom  sår på fötter i samband med diabetes. Ingått i  multidisciplinära teamet där vi jobbat tillsammans på fotronder vid svårläkta sår.

Så jag har stor kompetens när det gäller komplikationer och sår när det gäller diabetes och sen lång erfarenhet av diabetes då jag arbetat på sjukhuset i diabetesteam under många år och lärt mycket av våra diabetessköterskor och läkare, dietister, fysioterapeuter och kuratorer. Även lärt mycket av övriga i multidisciplinära teamet vid fotronder där vi handhar svårläkta sår

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

 Ordförande i SFFD (Svensk Förening för Fotterapeuter i Diabetesvård), sekreterare i Norra Hälsinglands Diabetesförening, ersättare i styrelsen Diabetesföreningen Gävleborg, fackligt engagemang lokalt, regionalt och nationellt, Coop ägarombud, Fonusråd i Gävleborgs län, tidigare ordförande i Barbershopkör, ingår i styrelsen SKPF avd 50 där jag också leder friskvårdsaktiviteter, kursledare/handledare, arbetar extra inom ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen som lärare, föreläsare inom Diabetesfotvård, föreläsare inom sår och hur dessa ska handhas, engagerad i Vård- och omsorgscollege som certifierare åt föreningen Vård- och omsorgscollege. 

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Lärt mig gruppers beteende

Lärt mig människors olika grundmönster, hur olika vi är i vårt agerande, vår kommunikation och vårt tänk

Att ta reda på fakta

Att ta vara på våra olikheter

Hur jag själv fungerar och beter mig

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Tycker att jag har god vana och räds inte att möta sk ”makthavare”, stora grupper människor (största gruppen jag föreläst för var ca 800 personer) samtidigt som jag får beröm att jag är bra att prata enskilt med då jag även kan lyssna.

Jag skulle känna mig stolt att representera förbundet och vara delatig i att fortsätta  lyfta fram frågorna som förbundet arbetar med för att vi ska få en jämlik vård över landet.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Mycket god föreningsvana, se ovan.

Ekonomi? – den frågan förstår jag inte hur ni menar? Att jag kan ekonomi (jag är ingen ekonom) eller om jag kan förstå att det inte finns obegränsat med pengar för denna verksamhet?

Jag vill vara en som driver denna grupps intressen så att alla vet sina rättigheter (och skyldigheter) och att göra diabetes ännu mera känt. Det finns fortfarande en stor kunskapsbrist hos allmänheten och tyvärr även inom vård- och omsorg, skola mm

Jag tycker det känns som det blir alltmer viktigt att fortsätta sprida information då det är mörka krafter i farten som ej anser att alla människor har lika värde bla relaterat till sjukdom.

Viktigt att driva en jämlik vård över landet och då behövs förbundets utåtriktade verksamhet och det är något jag tycker är extra kul, att få vara i framkant när det gäller just utåtriktad verksamhet när det gäller något jag brinner för och då ska jag inte sticka under stol med att det är just fötternas komplikationer jag brinner för. Jag ger aldrig upp när det gäller att lyfta vikten av just fötterna för alla men främst för alla med diabetes och även andra sjukdomar som ger komplikationer i fötterna.

Vad sysslar du med till vardags?

Är nybliven pensionär efter mitt långa yrkesliv inom Hälso- och sjukvården.

Har enskild firma och föreläser om Komplikationer i fötter vid Diabetes samt uppdrag som certifierare åt föreningen Vård- och omsorgscollege 

Har varit medlem i Diabetesförbundet under mitt yrkesliv men har själv inte diabetes.

 

 

 

Senast uppdaterad 17 februari 2020